Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
Matrix energie Matrix energie
Matrix energie
Kto som Kto som
Kto som
Proces Proces
Proces
Uplatnenie Uplatnenie
Uplatnenie

Čo je energia matrixu?

Ide o silové pole, v ktorom sa nachádzajú všetky informačné vzory, s ktorými, ako ich nedeliteľná súčasť, môžeme aktívne a vedome pracovať a z ktorých naším vedomím vytvárame našu fyzickú realitu.

Ide o základnú stavebnú jednotku všetkého vôkol nás, ktorá sa v moderných dejinách zvykne označovať ako kvantové pole. O jej účinkoch sa môžeme dočítať v najstarších spisoch, ktoré významne ovplyvnili formovanie ľudských dejín. Táto sila bola postupom času zahalená do hmly tajomstva a mystérie. Skupiny ľudí, ktorí mali skúsenosti s jej účinkami si po uvedomení možností, ktoré im prístup k nej ponúka, postupne uvedomili, že sa pre nich môže stať nástrojom demonštrácie ich sily, zastrašovania a teda všeobecným prístupom k neobmedzenej moci.

Tých pár jednotlivcov, ktorí túto silu využívali pre všeobecné blaho a prospech ostatných, postihli vo väčšine prípadov osobné tragédie.Tie im pripravili práve tí, ktorí si podiel na svojej moci nechceli nechať nikým vziať. Dnes sa na tých pár "spravodlivých" pozeráme ako na prorokov, svätcov, či mesiášov a pri tom to boli obyčajní ľudia s dobrými úmyslami.

Je preto potrebné, aby sme pri predstave kvantového poľa zabudli na všetky tieto mýty, legendy a realitu skresľujúce fakty. Aby sme sa dokázali na kvantové pole pozrieť očami dnešného človeka, bez predsudkov a myšlienkových obmedzení. Ak to dokážeme, tak získame prístup k neobmedzeným možnostiam výberu našej osobnej fyzickej reality v ktorej sa nachádzame, a ktorú môžeme jednoduchými postupmi formovať.

DOVOĽTE ABY SOM SA VÁM PREDSTAVIL

Volám sa Kristián Beňo. K práci s kvantovým poľom ma priviedla kniha od dr. Richarda Bartletta – Matrix Energetics – Veda a umenie transformácie. Po absolvovaní seminára u autora danej knihy, som začal pracovať podľa ním opísaných postupov, ktoré som postupne rozšíril o moje poznatky a skúsenosti, o ktorých v knihe nie je reč a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou procesu, ktorým dokážeme meniť a vytvárať novú realitu podľa svojich predstáv a snov.

 

A práve moja prakticá práca s ľuďmi a nazbierané skúsenosti ma priviedli k organizovaniu seminárov, na ktorých som prácu s kvantovým poľom spojenú s praktickými ukážkami začal prezentovať. Čoraz väčší záujem verejnosti o túto metódu viedli k vytvoreniu tejto stránky, ako ďalšieho nástroja jej verejnej prezentácie a priblíženia k čo najväčšiemu počtu ľudí.

KLADIETE SI OTÁZKU, AKO TO VLASTNE FUNGUJE?

Nejde o žiadnu mágiu, či prácu s akýmkoľvek „nadprirodzenom“. Ide o praktické využitie vedy a zákonov kvantového poľa "nekonečných možností", ktoré podliehajú nášmu vedomému výberu.

Práca s kvantovým poľom prebieha pri zmenenom stave vedomia terapeuta i jeho klienta. Nejde v žiadnom prípade o hypnózu a obaja, teda terapeut i klient sú si, napriek tomuto zmenému stavu, plne vedomí svojich pocitov a okolností, za ktorých celý proces prebieha.

Zmena vedomia nastáva po aplikovaní určitých jednoduchých techník, ktoré opisujem na svojej Facebookovej stránke. Ide o proces, ktorý spúšťame do pohybu naším vedomím, s ktorým i následne vplývame na transformáciu udalostí, viažúcim sa k našim cieľom.

 

FORMY PRAKTICKÉHO UPLATNENIA SÚ NAOZAJ ŠIROKÉ

Pri práci s kvantovým poľom sa klient dostáva do stavu, kedy je možné „programovať“ jeho fyzickú i mentálnu štruktúru. Z tohto dôvodu je možné s človekom pracovať a meniť jeho aktuálny stav tela i mysle, so všetkými z toho vyplývajúcimi benefitmi. Tie sa následne prejavia vo fyzickej realite.

Z princípov kvantového poľa, ktoré tvorí nekonečné množstvo možností a v ktorom sa nachádza všetko v každom jednom jeho bode, bez ohľadu na čas a priestor, si vedome vytvoríme, alebo ak chcete vyberieme realitu podľa našej predstavy.

Pri tomto procese prichádza k zmenám, ktoré vnímame ako „vyliečenie“, len s tým rozdielom, že zmeny prebiehajú na úrovni ich skutočného zdroja. 

Táto metóda práce s kvantovým poľom je rovnako výborným prostriedkom pre duševnú a mentálnu prípravu ľudí pôsobiacich v profesiách, ktoré si vyžadujú ich zvýšenú odolnosť voči stresu a tlaku okolia.

Vrcholoví top manažéri, či športovci môžu využiť jej benefity pri svojej profesnej príprave, prostredníctvom ktorej dokážu svoj osobný potenciál využiť do maximálnej miery, bez nežiadúceho vplyvu mentálnych blokov, ktoré veľkou mierou ovplyvňujú ich výkon.

Pravidelné vystavenie človeka účikom kvantového poľa vedie zrýchlenej rekonvalescencii a opätovnému nastoleniu fyzickej i mentálnej rovnováhy.

VRCHOLOVÝ ŠPORT
TOP MANAŽMENT
ZVIERATÁ

Práca s kvantovým poľom sa dá rovnako uplatniť i u zvierat. Tak, ako u ľudí, i u nich je možnosť pracovať na ich zdravotných ťažkostiach, rovnako tak i na ich povahových rysoch, ktoré sú dôležitým faktorom pri chove a šľachtení.

Jednoduchým aplikovaním postupov práce s kvantovým poľom je možné zviera pripraviť k športovému výkonu, či naprávať možné psychické bloky spôsobené nejakou traumou, alebo zážitkom. Tieto postupy sa vo veľkej miere uplatňujú pri chove a tréningu dostihových koní, či už ako súčasť ich mentálenho tréningu, alebo rehabilitácie a sú už dávnejšie súčasťou veľkých chovných staníc po celom svete.

Práca s kvantovým poľom sa dá rovnako uplatniť i u zvierat. Tak, ako u ľudí, i u nich je možnosť pracovať na ich zdravotných ťažkostiach, rovnako tak i na ich povahových rysoch, ktoré sú dôležitým faktorom pri chove a šľachtení.

Jednoduchým aplikovaním postupov práce s kvantovým poľom je možné zviera pripraviť k športovému výkonu, či naprávať možné psychické bloky spôsobené nejakou traumou, alebo zážitkom. Tieto postupy sa vo veľkej miere uplatňujú pri chove a tréningu dostihových koní, či už ako súčasť ich mentálenho tréningu, alebo rehabilitácie a sú už dávnejšie súčasťou veľkých chovných staníc po celom svete.

Práca s kvantovým poľom sa dá rovnako uplatniť i u zvierat. Tak, ako u ľudí, i u nich je možnosť pracovať na ich zdravotných ťažkostiach, rovnako tak i na ich povahových rysoch, ktoré sú dôležitým faktorom pri chove a šľachtení.

Jednoduchým aplikovaním postupov práce s kvantovým poľom je možné zviera pripraviť k športovému výkonu, či naprávať možné psychické bloky spôsobené nejakou traumou, alebo zážitkom. Tieto postupy sa vo veľkej miere uplatňujú pri chove a tréningu dostihových koní, či už ako súčasť ich mentálenho tréningu, alebo rehabilitácie a sú už dávnejšie súčasťou veľkých chovných staníc po celom svete.

Nové termíny kurzov pre jar/leto 2024
Čítať článok
Nové termíny kurzov pre jeseň 2023
Čítať článok
Aktuálne informácie k mojej práci
Čítať článok
Význam "základnej melódie" nášho vedomia
Čítať článok
Termíny kurzov pre jar/leto 2023 sú zverejnené
Čítať článok

Newsletter