Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
ZAMERANIE MOJICH SEMINÁROV A KURZOV
KÓD DOKONALOSTI

Dvojdňový kurz, počas ktorého vyjdeme v ústrety podstate našej existencie. Prejdeme spoločne cvičeniami a s nimi spojenými zážitkami, ktorých zmyslom je obnoviť naše schopnosti vedomého tvorcu. A to v smere jeho absolútneho potenciálu, s ktorým sa spájajú nielen predstavy našej mysle, ale i základného dokonalého kódu, ktorým rezonuje celý komplex aj našej fyzickej reality. Pre prepojenie vedomia človeka s jeho absolútnou podstatou a aktivovaním s tým spojených možností totiž nepotrebujeme zložité rituály, či dlhotrvajúce priúčanie. V podstate je to všetko veľmi jednoduché, keďže ide o návrat k tomu, čo je pre nás prirodzené, len sme na to akosi pozabudli. Preto som tento kurz pripravil a zhrnul doň všetko podstatné, čo som sa v tomto smere naučil, zažil a čo v najväčšej miere ovplyvnilo kvalitu môjho bytia v jeho všetkých oblastiach. Zároveň som jeho program a s ním spojené nástroje kódovania pripravil tak, aby ich dokázal absolvovať ktokoľvek, kto sa preto rozhodne. Bez ohľadu na to, či už nejakú cestu v tomto duchu za sebou má, alebo sa pre ňu rozhodol len dnes.

Kurz si vyžaduje ochotu odovzdať seba/svoje podvedomie špecifickej forme programovania, ktorým budem po celý čas sprevádzať priamo ja – Kristián Beňo. I keď pôjde o kurzy menších skupín, celý proces bude viac-menej individuálny, čo je technicky dnes už ľahko zvládnuteľné. 

Cena dvojdňového kódovacieho kurzu je 199,-Euro. V cene je kurz samotný, všetko ostatné, teda prípadnú dopravu, ubytovanie, či stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám, podľa jeho potrieb a možností. Pre prípadnú registráciu, prosím, použite registračný formulár na tejto stránke, viažuci sa k Vami vybranému termínu. Registráciu cez Facebookovú stránku, nie je možné z technického hľadiska akceptovať. Automatická odpoveď, ktorú obdržíte zo servera webovej stránky pri odoslaní žiadosti, nie je ešte potvrdením úspešnej registrácie. To si dovolím zaslať do Vašej emailovej schránky po spracovaní Vašej žiadosti. Pre účasť na kurze je táto registrácia vopred nutná, keďže účasť na všetkých seminároch a kurzoch Matrix Energie je limitovaná tak, aby bol zachovaný komfort všetkých účastníkov.

KÓD ENERGIA ŽIVOTA

Jednodňový kurz, počas ktorého budeme aktualizovať podvedomú časť vedomia jednotlivca v smere opätovného nastavenia jeho rovnovážneho stavu, pri ktorom bude mať fyzické telo neustály prísun takého množstva životnej energie, ktorá zabezpečí jeho, čo najoptimálnejšiu, fyziologickú funkčnosť. Totiž práve nedostatok, či naopak nadbytok zložky nášho systému zvanej energia života, je často zodpovedný za nezanedbateľnú časť (dis)funkčnosti telesných procesov, rovnako ako i chute/vôle žiť. Preto využijeme rôzne nástroje práce s podvedomými procesmi človeka, aby sme vytvorili podmienky, ktoré tento rovnovážny stav opäť umožnia.

Kurz si vyžaduje ochotu odovzdať seba/svoje podvedomie špecifickej forme programovania, ktorým budem po celý čas sprevádzať priamo ja – Kristián Beňo. I keď pôjde o kurzy menších skupín, celý proces bude viac-menej individuálny, čo je technicky dnes už ľahko zvládnuteľné. Keďže priebeh jednotlivých častí kurzov bude podstatnou časťou spojený s mojim hlasom a rezonanciou. 

Cena jednodňového kódovacieho kurzu je 99,-Euro. V cene je kurz samotný, všetko ostatné, teda prípadnú dopravu, ubytovanie, či stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám, podľa jeho potrieb a možností. Pre prípadnú registráciu, prosím, použite registračný formulár na tejto stránke, viažúci sa k Vami vybranému termínu. Registráciu cez Facebookovú stránku, nie je možné z technického hľadiska akceptovať. Automatická odpoveď, ktorú obdržíte zo servera webovej stránky pri odoslaní žiadosti, nie je ešte potvrdením úspešnej registrácie. To si dovolím zaslať do Vašej emailovej schránky po spracovaní Vašej žiadosti. Pre účasť na kurze je táto registrácia vopred nutná, keďže účasť na všetkých seminároch a kurzoch Matrix Energie je limitovaná tak, aby bol zachovaný komfort všetkých účastníkov.

KÓD HOJNOSŤ A PROSPERITA

Jednodňový kurz, počas ktorého budeme prinášať aktualizácie v podvedomých presvedčeniach jednotlivca, ktoré sa viažu k nášmu každodennému stavu hojnosti/nedostatku vo všetkých jeho formách. Teda nielen v tej nami obvykle najčastejšie vnímanej, v materiálnej, ale i v každej, ktorá nesie info o funkčnosti prijímania/zdieľania/odovzdávania/vzdania. Naše desaťročia budované presvedčenia sú v nás totiž často tak veľmi zakorenené, že nové vedomé vzorce, ktoré si želáme, aby sa stali našou novou realitou, niekedy nedokážu nad nimi prevziať energetickú relevantnosť a my sa tak utápame v nedostatku skoro všetkého, napriek tomu, že túžime po hojnosti. Preto využijeme rôzne nástroje práce s podvedomými procesmi človeka, aby sme dané podmienky zmenili k nášmu úžitku.

Kurz si vyžaduje ochotu odovzdať seba/svoje podvedomie špecifickej forme programovania, ktorým budem po celý čas sprevádzať priamo ja – Kristián Beňo. I keď pôjde o kurzy menších skupín, celý proces bude viac-menej individuálny, čo je technicky dnes už ľahko zvládnuteľné. Keďže priebeh jednotlivých častí kurzov bude podstatnou časťou spojený s mojim hlasom a rezonanciou.

Cena jednodňového kódovacieho kurzu je 99,-Euro. V cene je kurz samotný, všetko ostatné, teda prípadnú dopravu, ubytovanie, či stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám, podľa jeho potrieb a možností. Pre prípadnú registráciu, prosím, použite registračný formulár na tejto stránke, viažúci sa k Vami vybranému termínu. Registráciu cez Facebookovú stránku, nie je možné z technického hľadiska akceptovať. Automatická odpoveď, ktorú obdržíte zo servera webovej stránky pri odoslaní žiadosti, nie je ešte potvrdením úspešnej registrácie. To si dovolím zaslať do Vašej emailovej schránky po spracovaní Vašej žiadosti. Pre účasť na kurze je táto registrácia vopred nutná, keďže účasť na všetkých seminároch a kurzoch Matrix Energie je limitovaná tak, aby bol zachovaný komfort všetkých účastníkov.

SEMINÁR LEVEL 1

Seminár level 1 - MATRIX A VEDOMÉ BYTIE je mojim základným seminárom a počas ktorého obdržíte informácie o všetkých základných postupoch kvantovej techniky Matrix Energie. Teda naučíte sa ako si otvárať svoje kvantové pole, ako ho otvárať iným, ako využívať jeho silu na okamžité „sebaliečenie“ a ako postupovať pri zadávaní svojich zámerov do kvantového poľa, z ktorého sa ich naplnenie následne manifestuje v našej 3D realite. Metóda „dvoch bodov“, „práca s archetypmi“, využívanie princípu „paralelných svetov“, priama komunikácia s kvantovým poľom prostredníctvom „kvantových modulov“, či inštalácia a aktivácia „21 transformačných frekvencií“, to všetko sa stane nástrojom, s ktorým budete po ukončení tohto tohto seminára schopní pracovať a využívať vo svojej praxi. Rovnako tak sa naučíte ako budete môcť pracovať s Vašimi blízkymi, či neskôr i klientmi na diaľku a v praxi tak využiť princíp „bezčasu“ a „bezpriestoru“, ktorý sa práve vo svete „za zrkadlom“ nachádza.

Ďalej Vás seminár prevedie veľmi praktickými cvičeniami, pri ktorých využijeme silu, s ktorou sme začali pracovať. Nielen že si ozrejmíme, ako sa naučiť v kvantovom poli reálne pohybovať, ale vysvetlíme si a prakticky ukážeme, ako tieto možnosti môžeme využiť vo našich osobných i profesných životoch. Uvidíme, že nielen človek, ale ČOKOĽVEK má svoje vlastné kvantové rozhranie, s ktorým môžeme pracovať a programovať ho v súlade s našimi želaniami a základnými princípmi Vesmíru. Možnosti nahrania zámerov do predmetov so sebou prináša ďalšie nekonečné možnosti ich využitia, o ktorých sa porozprávame a opäť sa ich prakticky naučíme používať. Viete, čo dokážeme obyčajným „vedomým“ rozhovorom? Uvidíte, že doslova zázraky a že sa Vám začne stávať, že ľudia, s ktorými sa budete „iba“ rozprávať, začnú prechádzať silnými transformačnými zmenami a že Váš vedomý rozhovor ich privedie k fyzickému „vyliečeniu“. Toto a ešte oveľa viac bude predmetom dvojdňového seminára MATRIX A VEDOMÉ BYTIE. Seminár bude viesť odborník metódy Matrix Energie a jej lektor, teda ja :) – Kristián Beňo.

Počas oboch dní budem s každým účastníkom pracovať samostatne a každý osobne prejde procesom „otvorenie“ poľa priamo mnou, preto je účasť na týchto seminároch limitovaná počtom účastníkov, s ktorými je možné celý proces absolvovať v komforte a tak, aby bol priestor pre takúto osobnú prácu. Žiadne teoretizovanie, ale osobný dotyk považujem pri tejto práci za veľmi dôležitý a preto je môj seminár koncipovaný tak, aby k nemu vždy prišlo. Veľmi sa na Vás všetkých teším a verím, že sila a možnosti „sveta za zrkadlom“ sa stanú súčasťou životov, čo najväčšieho počtu ľudí.

Cena dvojdňového seminára je 199,-Euro. V cene je seminár samotný, všetko ostatné, teda prípadnú dopravu, ubytovanie, či stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám, podľa jeho potrieb a možností. Pre prípadnú registráciu, prosím, použite výhradne registračný formulár na stránke saminára, viažúci sa k Vami vybranému termínu. Registráciu cez Facebookovú stránku, nie je možné z technického hľadiska akceptovať. Automatická odpoveď, ktorú obdržíte zo servera webovej stránky pri odoslaní žiadosti, nie je ešte potvrdením úspešnej registrácie. To si dovolím zaslať do Vašej emailovej schránky po spracovaní Vašej žiadosti. Pre účasť na seminári je táto registrácia vopred nutná, keďže účasť na všetkých seminároch Matrix Energie je limitovaná tak, aby bol zachovaný komfort všetkých účastníkov.

SEMINÁR LEVEL 2

Seminár level 2 - MATRIX ENERGIE – K.O.T.A.M. je pokračujúci seminár techniky kvantovej obnovy tela a mysle nadväzujúci na základý seminár MATRIX A VEDOMÉ BYTIE. Ako už z názvu vyplýva, jeho zameranie bude jasné a smerujúce k praktickému uplatneniu našich schopností, s ktorými som mal a stále mám možnosť Vás zoznamovať na mojich seminároch „Matrix a vedomé bytie“. Moje skúsenosti s prácou využívajúcou silu ľudského Vedomia v interakcii s energiou kvanta ma priviedli k poznaniam, ktoré by som s Vami opäť rád zdieľal a ukázal Vám, ako naplno využiť ich potenciál v každodennom živote a ako si ich prostredníctvom môžeme zabezpečiť do vysokého veku jasnú a naplno fungujúcu myseľ, ako i zdravé a výkonné telo. Jednoducho KALOKAGATIA, teda rovnováha tela i duše, ktorú môžeme dosiahnuť i vďaka našim schopnostiam kvantového, teda vedomého tvorenia reality, je základným predpokladom preto, aby sme svoje životy mohli žiť naplno, v radosti a bez strachu o to, aký bude náš ďalší deň.

Rovnako tak, moje skúmanie a každodenná práca s kvantovou energiou, ma priviedli k novým poznaniam o samotnom systéme Matrix Energie, ktorých aplikovanie do Vášho už existujúceho rámca „kvantovania“, Vám otvorí kvantové napojenie ešte výraznejšie a Vaše schopnosti tak budú masívnejšie. To všetko a ešte oveľa viac nás spolu čaká, ak prijmete moje pozvanie a dovolíte mi ukázať Vám, ako môžeme využiť svoju SILU VEDOMIA pre prospech nášho tela i mysle. Tento nový seminár je mojim osobným NÁVODOM, ako dokážeme v kontexte zdravého tela a mysle prakticky využiť to, čo nazývam VEDOMÍM BYTÍM a je určený pre tých z Vás, ktorí nemáte čas, aby ste tieto cesty nachádzali sami.

Pre jeho absolvovanie je NUTNÉ, aby ste určite najskôr absolvovali môj seminár MATRIX A VEDOMÉ BYTIE, pretože pri ňom budeme využívať princípy, ktorými sa zaoberám práve na mojom základom seminári a bez ktorých, by ste tieto nové postupy nedokázali technicky zvládnuť. Počas dvoch dní kurzu „MATRIX ENERGIE - K.O.T.A.M“ totiž nebude priestor na to, aby sme sa nimi podrobne zaoberali.

Cena dvojdňového seminára je 199,-Euro. V cene je seminár samotný, všetko ostatné, teda prípadnú dopravu, ubytovanie, či stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám, podľa jeho potrieb a možností. Pre prípadnú registráciu, prosím, použite výhradne registračný formulár na stránke seminára, viažúci sa k Vami vybranému termínu. Registráciu cez Facebookovú stránku, nie je možné z technického hľadiska akceptovať. Automatická odpoveď, ktorú obdržíte zo servera webovej stránky pri odoslaní žiadosti, nie je ešte potvrdením úspešnej registrácie. To si dovolím zaslať do Vašej emailovej schránky po spracovaní Vašej žiadosti. Pre účasť na seminári je táto registrácia vopred nutná, keďže účasť na všetkých seminároch Matrix Energie je limitovaná tak, aby bol zachovaný komfort všetkých účastníkov.