Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
ZAMERANIE MOJICH SEMINÁROV A KURZOV
SILA ROZHODNUTIA

Dvojdňový kurz, ktorý je novou generáciou mojich minulých základných seminárov.

Postupne sa v ňom zoznámime s okolnosťami, ktoré súvisia s našou schopnosťou si vedome tvoriť svoju realitu. To znamená, že si vysvetlíme a prakticky aj uplatníme také postupy a nástroje práce s našim vedomím a podvedomím, aby si každý mohol nastaviť / nakvantovať realitu k svojej vlastnej spokojnosti.

Súčasťou kurzu budú teda návody a vždy s nimi bezprostredne spojené cvičenia a zážitky, ktorými sa dokáže dostať do „programovacieho módu“, nazývaného aj zmenený stav vedomia, či otvorené kvantové pole, úplne každý a to dokonca ešte jednoduchšie, ako sa to obvykle zvykne diať. Samozrejme, že to isté spoločne dokážeme aj smerom k iným osobám, či predmetom, z ktorých informačným kódom sa naučíme pracovať tiež. Totiž už tento samotný stav dokáže v našom tele spustiť procesy uzdravujúcej harmonizácie. Áno, budeme mať možnosť si aj navzájom na sebe overiť, ako sa cíti a reaguje človek, ktorého energetické pole navštívi a otvorí pozornosť iného jedinca. Ktokoľvek si to bude priať, bude to môcť zažiť priamo so mnou, prípadne s kýmkoľvek iným, s kým bude toto cvičenie chcieť absolvovať.

Nastavíme si kvalitu svojich kódovacích schopností tak, aby bol vždy maximalizovaný ich energetický potenciál a mohol sa bez ďalších obmedzení vo fyzickej realite prejaviť ich účinok. Ak ktokoľvek premýšľal o tom, v čom sa líšia naše splnené zámery od tých, ktoré sa nám „nezhmotnili“, tak na kurze si to spoločne nielen vysvetlíme, ale i toho poznanie zohľadníme tak, aby sme dokázali vytvoriť rovnaké podmienky k naplneniu pre všetky naše priania.

Na základe mnohoročných osobných skúseností chápem, ako je dôležité, aby sa nastavili aj kódy v našom podvedomí tak, aby nebránili zhmotneniu našich prianí a na kurze to spoločne každý sám smerom k sebe i vykonáme. Naučíme dokonca aj svoj mozog pracovať v rozšírenom novom režime, aby naše rozhodnutia neboli limitované len mierou osobného poznania a my sme tak dokázali čerpať informácie z ich absolútneho zdroja. Rovnako sa udomácnime v práci s kódom energie, ktorý dokáže univerzálne obnoviť harmóniu a teda i zdravie, bez nutnosti sa zaoberať príčinami našich problémov.

V skrate, budeme toho spoznávať a zažívať veľmi veľa. Kurz má ambíciu byť k úžitku úplným "nováčikom" v tejto téme, ako aj tým, ktorí s ňou majú už bohaté skúsenosti. Žiadne teoretizovanie, ale osobný dotyk považujem pri tejto práci za veľmi dôležitý, a preto je môj seminár koncipovaný tak, aby k nemu vždy prišlo. Veľmi sa na Vás všetkých teším a verím, že moc a možnosti, ktoré sú ukryté v našej SILE ROZHODNUTIA, sa pre Vás stanú praktickým nástrojom, ktorý každý využije podľa svojho vlastného uváženia.

Kurzom a všetkými jeho aktivitami budem sprevádzať po celý čas priamo ja – Kristián Tino Beňo. I keď pôjde o podujatia menších skupín, celý proces bude viac-menej individuálny, čo je technicky dnes už ľahko zvládnuteľné.

Cena dvojdňového kurzu je 199,-Eur.

V cene je kurz samotný, všetko ostatné, teda prípadnú dopravu, ubytovanie, či stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám, podľa jeho potrieb a možností. Pre prípadnú registráciu, prosím, použite registračný formulár na tejto stránke, viažuci sa k Vami vybranému termínu. Automatická odpoveď, ktorú obdržíte zo servera webovej stránky pri odoslaní žiadosti, nie je ešte potvrdením úspešnej registrácie. To si dovolím zaslať do Vašej emailovej schránky po spracovaní Vašej žiadosti. Pre účasť na kurze je táto registrácia vopred nutná, keďže účasť na všetkých seminároch a kurzoch Matrix Energie je limitovaná tak, aby bol zachovaný komfort všetkých účastníkov.

P.S. Keďže si tento kurz nevyžaduje žiadnu minulú skúsenosť s touto témou, nie je ani akokoľvek chronologicky previazaný na moje iné kurzy, či semináre. Teda, môže byť Vašou "jednotkou", ako i "dvojkou" z mojich kurzov, prípadne zostať jediným, ktorého sa zúčastnite. Záleží len na Vašom osobnom rozhodnutí. Veď ako inak, pravda? :)

KÓD DOKONALOSTI

Dvojdňový kurz, počas ktorého vyjdeme v ústrety podstate našej existencie.

Prejdeme spoločne cvičeniami a s nimi spojenými zážitkami, ktorých zmyslom je obnoviť naše schopnosti vedomého tvorcu v ďalšom rozmere. A to v smere jeho absolútneho potenciálu, s ktorým sa spájajú nielen predstavy našej mysle, ale i základného dokonalého kódu, ktorým rezonuje celý komplex aj našej fyzickej reality. Poznanie, ktoré máme o našich schopnostiach, si vedome tvoriť svoju realitu, posunieme na úroveň, ktorá každému z nás prislúcha tiež, pričom zohľadňuje možnosti samotného ZDROJA, z ktorého všetci pochádzame

Pre prepojenie vedomia človeka s jeho absolútnou podstatou a aktivovaním s tým spojených súvislostí totiž nepotrebujeme zložité rituály, či dlhotrvajúce priúčanie. V podstate je to všetko veľmi jednoduché, keďže ide o návrat k tomu, čo je pre nás prirodzené, len sme na to akosi pozabudli. Preto som tento kurz pripravil a zhrnul doň všetko podstatné, čo som sa v tomto smere naučil, zažil a čo v najväčšej miere ovplyvnilo kvalitu môjho bytia v jeho všetkých oblastiach. Zároveň som jeho program a s ním spojené nástroje kódovania pripravil tak, aby ich dokázal absolvovať ktokoľvek, kto sa preto rozhodne. Bez ohľadu na to, či už nejakú cestu v tomto smere za sebou má, alebo sa pre ňu rozhodol len dnes.

Už od úplného začiatku kurzu si pripomenieme, ako sa dá pripojenie na ZDROJ všetkého obnoviť bez toho, aby sme k tomu potrebovali asistenciu kohokoľvek iného. Každý z nás tak bude mať možnosť zažiť všetko, čo je spojené s momentom, v ktorom v nás začne prevrávať jeho SILA. Na vlastnej koži pocítime, význam slovného spojenia KÓD DOKONALOSTI, ktoré v sebe obsahuje mieru základnej informácie, ktorá stála na počiatku všetkých vecí a jeho potenciál máme neustále všetci k dispozícii.

Spoznáme spoločne aj ten stav, v ktorom nemusíme mať dôvod k obavám, či strachu, lebo skôr, ako sa niečo stalo pre nás „nevyhovujúcim“, existovalo to vo svojej dokonalej podstate. Mnoho nedorozumení v smere kvality života človeka a jeho schopností ju tvoriť, pramení v zabudnutí na to, kým človek v skutočnosti je a čo všetko dokáže. Aj v tomto smere spoločne prejdeme zážitkami, ktoré nám na to už asi nikdy nedovolia zabudnúť.

Zažijeme toho veľmi veľa, ale zároveň nezabudneme ani na to, že to všetko, na prvý pohľad „zázračné“, je prirodzenou súčasťou našich schopností, ktoré máme neustále na porúdzi. V momente, kedy spoločne aktivujeme TRINITY oslobodíme sa od akejkoľvek potreby konať veci „zložito“.

Jednoducho KÓD DOKONALOSTI sa stane našou každodennosťou, ktorou si budeme môcť svoj život tvoriť smerom k sebe, ako i všetkým ostatným.

Kurzom a všetkými jeho aktivitami budem sprevádzať po celý čas priamo ja – Kristián Tino Beňo. I keď pôjde o podujatia menších skupín, celý proces bude viac-menej individuálny, čo je technicky dnes už ľahko zvládnuteľné.

Cena dvojdňového kurzu je 199,-Eur.

V cene je kurz samotný, všetko ostatné, teda prípadnú dopravu, ubytovanie, či stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám, podľa jeho potrieb a možností. Pre prípadnú registráciu, prosím, použite registračný formulár na tejto stránke, viažuci sa k Vami vybranému termínu. Automatická odpoveď, ktorú obdržíte zo servera webovej stránky pri odoslaní žiadosti, nie je ešte potvrdením úspešnej registrácie. To si dovolím zaslať do Vašej emailovej schránky po spracovaní Vašej žiadosti. Pre účasť na kurze je táto registrácia vopred nutná, keďže účasť na všetkých seminároch a kurzoch Matrix Energie je limitovaná tak, aby bol zachovaný komfort všetkých účastníkov.

P.S. Keďže si tento kurz nevyžaduje žiadnu minulú skúsenosť s touto témou, nie je ani akokoľvek chronologicky previazaný na moje iné kurzy, či semináre. Teda, môže byť Vašou "jednotkou", ako i "dvojkou" z mojich kurzov, prípadne zostať jediným, ktorého sa zúčastnite. Záleží len na Vašom osobnom rozhodnutí. Veď ako inak, pravda? :)

VEDOMIE NEKONEČNA

Dvojdňový kurz, počas ktorého spoznáme ďalší rozmer možností, ktorými človek disponuje a obnovíme tak často opomínané úrovne svojich schopností vedomia, mysle i tela.

Ide o špecifický a vo viacerých ohľadoch jedinečný kurz, ktorého koncepcia a obsah nevyhnutne vyžadujú byť už oboznámený s nástrojmi a postupmi, ktoré sú súčasťou programov ostatných dvoch mnou pripravených kurzov SILA ROZHODNUTIA a KÓD DOKONALOSTI.

Nie je nevyhnutné, aby bol človek/účastník v daných nástrojoch veľmi zbehlý, keďže na úplnom začiatku programu si ich spoločne pripomenieme, ale dozaista ich musí poznať a mať už osobne zažité. Je tomu tak preto, lebo ich budeme na tomto kurze veľmi intenzívne využívať v smere ďalších poznaní a ich okamžitom uplatnení v zručnosti si vedome tvoriť svoju realitu.

Vzhľadom na už rozvinuté poznanie účastníkov, sa tak budeme môcť zaoberať okolnosťami spojenými s našou bytosťou, ktoré sú nám síce prirodzené, ale vzhľadom na ich charakter, k nim ľudstvo dodnes pristupuje nie úplne ideálnym spôsobom. Ľudia si totiž v priebehu dejín sami pre seba skomplikovali vzťah k tomu, čo môže slúžiť k nášmu úžitku a namiesto toho začali tomu oni sami slúžiť. Preto sa budeme zaoberať viacerými aspektmi, ktoré by niekto mohol nazývať mágiou, či až planým fantazírovaním, ale vzhľadom na to, čo zažijeme, bude nám zrejmé, že to všetko je absolútne konkrétne a patrí to každému človeku bez výhrad.

Viaceré, na prvý pohľad tajomné rituály, si najskôr vysvetlíme a následne vždy i zažijeme, keďže tento kurz, rovnako ako oba ostatné, má v sebe zakódovanú základnú ambíciu, ktorou je nevyhnutá praktickosť a z nej vychádzajúci úžitok pre náš každodenný život. Aby sa tak mohlo udiať, budeme sa počas kurzu postupne, ale nevyhnutne stále hlbšie vnárať do oceánu nášho bytia a otvárať si tak nové možnosti, ktorými si môžeme svoje životy obohatiť a zásadne spríjemniť vďaka nám patriacej moci. S ňou je spojená i zodpovednosť, preto je kurz pripravený tak, aby bol pre všetkých jeho účastníkov absolútne bezpečný a boli zohľadnené špecifiká osobnosti každého jednotlivca.

Zažijeme toho veľmi veľa a všetko sa dozvieme postupne a takým spôsobom, aby to dávalo zmysel úplne každému. Rozhodne spoznáme, že nie slová a techniky, ale niečo nadovšetko osobné a v každom človeku sídliace má tú SKUTOČNÚ moc, o ktorej sa tak veľa a často rozpráva, no už menej sa konkrétne aj deje. To, čoho budeme spoločne súčasťou má teda za úlohu nám v prvom rade uľahčiť žiť svoj život, ale zároveň vykonáme aj mnoho iného v mene rozhodnutia umožniť nášmu vedomiu vstúpiť do ďalšej jeho verzie, s označením hoci ako 2.0. A to platí doslova, písmena aj poslednej bodky. J

To všetko sa udeje počas krátky dvoch dní a verím, že každému bude po ich skončení zrejmé, ako veľmi sa nás všetkých týka VEDOMIE NEKONEČNA a budeme si spoločne užívať všetky s ním spojené benefity.

Kurzom a všetkými jeho aktivitami budem sprevádzať po celý čas priamo ja – Kristián Tino Beňo. I keď pôjde o podujatia menších skupín, celý proces bude viac-menej individuálny, čo je technicky dnes už ľahko zvládnuteľné.

Cena dvojdňového kurzu je 199,-Eur.

V cene je kurz samotný, všetko ostatné, teda prípadnú dopravu, ubytovanie, či stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám, podľa jeho potrieb a možností. Pre prípadnú registáciu, prosím, použite formulár na tejto stránke, viažuci sa k Vami vybranému termínu. Automatický odpoveď, ktorú obdržíte zo servera webovej stránky pri odoslaní žiadosti, nie je ešte potvrdením úspešnej registrácie. To si dovolím zaslať do Vašej emailovej schránky, po spracovaní Vašej žiadosti. Pre účasť na kurze je táto registrácie vopred nevyhnutná, keďže účasť na všetkých seminároch a kurzoch Matrix Energie je limitovaná tak, aby bol zachovaný komfort všetkých účastníkov.

P.S. Ešte raz si dovoľujem pripomenúť, že pre zmysluplné absolvovanie tohto kurzu je NEVYHNUTNÉ, aby jeho účastník mal absolvované ostatné dva kurzy SILA ROZHODNUTIA a KÓD DOKONALOSTI. Nie je to teda akákoľvek moja osobná podmienka, ale láskavé odporúčanie, lebo VIEM, že ktokoľvek by na tento kurz prišiel bez skúsenosti z kurzov minulých, bude zmätený a kurz mu prinesie len zlomok z toho, čo má ambíciu priniesť. 

 

 

PRIPRAVOVANÉ SEMINÁRE A KURZY
15. - 16.
JÚN
2024
SILA ROZHODNUTIA, Trenčín
Považská 1706/35, Trenčín
Hotel MAGNUS
Dvojdňový kurz, ktorý je novou 2. generáciou mojich minulých základných…
22. - 23.
JÚN
2024
KÓD DOKONALOSTI, Trenčín
Považská 1706/35, Trenčín
Hotel MAGNUS
Dvojdňový kurz, ktorý je novou 2. generáciou mojich minulých seminárov…
29. - 30.
JÚN
2024
VEDOMIE NEKONEČNA, Trenčín - plne obsadený, možnosť prihlásiť sa ako náhradník
Považská 1706/35, Trenčín
Hotel MAGNUS
Dvojdňový kurz, počas ktorého spoznáme ďalší rozmer možností,…