Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
14. Aug 2023
close

Tento článok je dlhý na asi 5 minútové čítanie a dovoľujem si ho dať do pozornosti každému, kto sa aspoň trocha niekedy zaujímal, či zaujíma o rozsah a obsah mojej práce.

Ak niekomu náhodou napadla otázka, čo vlastne znamená, že moje nové kurzy sú „rozšírenou 2. generáciou pôvodných seminárov“, dovoľujem si to vysvetliť v nasledujúcich vetách.

Akékoľvek učenie, bez ohľadu na to, o aké druhy duchovno-ezoterických náuk ide, má ambíciu človeku uľahčiť jeho život. Či už v smere duchovného povzbudenia, nezriedka s prísľubom nových možností zážitkov po smrti, či v následnom znovuzrodení, alebo ako praktický návod v rôznych energetických praktikách, ktorých ambíciou je dať život do súladu s predstavami človeka o kvalitne prežitých dňoch na Zemi. V tej prvej skupine prísľubov vyniká väčšina obvyklých náboženstiev, v tej druhej zase veľká časť spirituálno-ezoterických hnutí. K overeniu, či to „funguje“ s tou víziou posmrtnej slávy, sa každý dozvieme až v jej okamihu, teda sa nedá fundamentálne overiť.

Na rozdiel od tej druhej družiny, ktorá ak sľubuje vyššiu kvalitu života TU A TERAZ, v praxi každodenna sa človek môže presvedčiť, či sa výsledky dostavujú. A prichádzame na to, že áno, alebo nie, prípadne, že s premenlivými výsledkami. Čomu sa niet čo čudovať, lebo dokonca, ani čo znamená vysoká kvalita života, nám nie vždy býva jasné, prípadne sa naša predstava o tom priebežne, často v spojení s novými poznaniami a zážitkami mení. Dnešok, aj vďaka rôznym vedeckým pozorovaniam a čoraz viac do popredia vystupujúcim „neurčitostiam“ v zákonoch „novej“ fyziky, nahráva do karát akejsi novej „vedeckej mágii súčasnosti“. Preto sa tak s veľkou radosťou zaoberáme mocou našej myšlienky v spojení s hmotou reality sveta a robíme rôzne opatrenia, aby sme svoje zmýšľanie a energetické prežívanie dali do súladu s našimi túžbami a víziami. Zvykli sme si používať slovo „kvantovanie“, ako náhradu za výraz mágia, čarovanie, či zaklínanie. Predbiehame sa v tom, či sa to deje v mene našej „hlavy“, alebo „srdca“, pričom vedieme dohady, ktorý z tých spôsobov je lepší, etickejší.

Často si neuvedomujeme, že to VŠETKO tu už bolo dávno, pradávno, lebo celé veky človek robí všetko možné v mene lepších svojich zajtrajškov, len pritom používa vždy jazyk svojej doby. Ako boli kedysi jednou stranou publika milovaní mágovia, čarodeji a druhou zostali nepochopení, či dokonca nenávidení, tak v dnešných dňoch je tomu úplne rovnako smerom ku lektorom rôznych už skôr spomínaných „novodobých“ učení. Ako tomu bolo vždy, tak aj dnes sú pre časť publika v obľube tí, ktorí do kontextu jazyku dneška dali poznanie minulých generácií a na svojich seminároch a kurzoch predstavujú v rôznych názvoslovných podobách umenie, ktorým všetci ľudia bez rozdielu disponujú. Áno, hovorím o umení práce s myšlienkou a s ňou spojených súvislostiach. Som toho procesu osobným účastníkom, teda čokoľvek tu píšem, sa týka veľmi osobne aj mňa.

Nuž a už, už sa dostávam k odpovedi na otázku, ktorú som na začiatku tohto textu položil.

Ako bola mojou prvotnou inšpiráciu práca dr. Bartletta, ktorá ma inšpirovala k „pokusom“ na vlastnom bytí, tak sa zrodila moja túžba po poznaní širších súvislostí procesov, ktorých je každý z nás súčasťou a vďaka ktorým, dokážeme vo svojom živote, na prvý pohľad, čudné divy. Preto sa moja pozornosť obrátila k skúmaniu ich podstaty súvislostí a zároveň k nachádzaniu, pre mňa, ich hlbších významov, ktoré mi dovtedy unikali. Bol som a priebežne stále som svedkom rôznych druhov transformácií, ktoré človek dokáže dať do pohybu svojim ROZHODNUTÍM (kvantovaním).

Zároveň som začal pátrať po tom, prečo to niekedy funguje a inokedy sa nami žiadané výsledky nedostavajú podľa našich predstáv. A tak som postupne zaraďoval do svojho života a následne i svojich kurzov všetko to, na čo som prišiel. Naďalej som neustával v pozorovaní sveta navôkol, a to toho môjho, ako aj mojich priateľov, ktorí mi svojimi spätnými väzbami na kurzy dávali širší obraz o efektívnosti nástrojov, ktoré pri výkone svojej moci boli nami uplatňované. A hlavne som neprestal v pátraní po tom, prečo vôbec je treba v živote niečo „opravovať“, čo je príčinou toho, že sa v našom bytí deje to, čo následne tak veľmi túžime zmeniť. Či už v mene svojho zdravia, osobného, či vzťahového šťastia, radosti, alebo prosperity.

A práve táto moja túžba na kurzoch predstaviť nielen nástroje vhodné „k oprave“ svojej reality, ale nevyhnutne i také, aby sme nič už opravovať nemuseli, ma priviedla k nastaveniu aktuálneho programu mojich kurzov tak, aby jeden i druhý aspekt bol nami zohľadnený. Nemám tým na mysli akúsi duchovnú teóriu, ale skutočné prvky práce s našim vedomím a všetkým, čo s ním súvisí. A tak na súčasných kurzoch už nielen opravujeme, čo je pokazené, ale výrazne svoje vedomie, myseľ, kódy našich presvedčení a všetko ostatné, mnou poznané, nastavujeme tak, aby sme čo najviac „kazítok“ svojej reality raz a navždy zo seba, v sebe odstránili. Myslím si, že je to ešte viac zmysluplné konanie, ako donekonečna sa opakujúca potreba si „kvantovať“ jednotlivé diely reality a byť tak uviaznutý v potrebe kažodenných rituáloch.

Toto všetko sa na mojich kurzoch deje. Na SILE ROZHODNUTIA tak činíme v mene takej kvality svojej reality, aby zodpovedala našim predstavám o nej. Na KÓDE DOKONALOSTI, s tými, ktorí si tak prajú, to konáme za pôsobenia i „sily vyššej“, ktorá je faktickým nositeľom možností, ktoré v úplnosti svojho obrazu majú potenciál byť skutočne dokonalé a trvalé.

Samozrejme, že to všetko vyššie opísané, robím najlepšie ako viem a podľa poznania, ktoré mám v súčasnosti. Sú isto iní, ktorých hĺba uvedomenia je oveľa ďalej a ja neustanem v mojej túžbe po ďalšom poznaní, aby som svoju službu Vám učinil ešte kvalitnejšou.

Verím, že som dostatočne podrobne opísal význam toho, prečo k vzniku mojich nových druho-generačných kurzov prišlo a čo sa na nich deje. Ak by ste mali na mňa naďalej akékoľvek otázky v tomto smere, nech sa páči, komentáre pod týmto článkom na mojej FB stránke, sú Vám k Vašej láskavej dispozícii.

Ďakujem Vám za Vašu pozornosť a prajem krásne letné dni.

S radosťou.

Kristián Tino Beňo

www.matrixenergie.sk

www.instagram.com/matrixenergie