Čo je energia matrixu?

Ide o silové pole, v ktorom sa nachádzajú všetky informačné vzory, s ktorými, ako ich nedeliteľná súčasť, môžeme aktívne a vedome pracovať a z ktorých naším vedomím vytvárame našu fyzickú realitu.

Ide o základnú stavebnú jednotku všetkého vôkol nás, ktorá sa v moderných dejinách zvykne označovať ako kvantové pole. O jej účinkoch sa môžeme dočítať v najstarších spisoch, ktoré významne ovplyvnili formovanie ľudských dejín. Táto sila bola postupom času (poväčšine zo zištných pohnútok) zahalená do hmly tajomstva a mystérie. Skupiny ľudí, ktorí mali skúsenosti s jej účinkami si po uvedomení možností, ktoré im prístup k nej ponúka, postupne uvedomili, že sa pre nich môže stať nástrojom demonštrácie ich sily, zastrašovania a teda všeobecným prístupom k neobmedzenej moci.

Tých pár jednotlivcov, ktorí túto silu využívali pre všeobecné blaho a prospech ostatných, postihli vo väčšine prípadov osobné tragédie. Tie im pripravili práve tí, ktorí si podiel na svojej moci nechceli nechať nikým vziať. Dnes sa na tých pár "spravodlivých" pozeráme ako na prorokov, svätcov, či mesiášov a pri tom to boli obyčajní ľudia s dobrými úmyslami.

Je preto potrebné, aby sme pri predstave kvantového poľa zabudli na všetky tieto mýty, legendy a realitu skresľujúce fakty. Aby sme sa dokázali na kvantové pole pozrieť očami dnešného človeka, bez predsudkov a myšlienkových obmedzení. Ak to dokážeme, tak získame prístup k neobmedzeným možnostiam výberu našej osobnej fyzickej reality v ktorej sa nachádzame, a ktorú môžeme jednoduchými postupmi formovať.

KTO SOM?

Uplatnenie matrix energie Slovensko

UPLATNENIE

Matrix energie Slovensko proces

PROCES

Viac informácií a zaujímavých článkov, podnetov informácii k práci s energiou matrixu môžete nájsť na oficiálnom Facebookovom profile Matrix energie Slovensko (po kliknutí na ikonu FB vpravo).

Zaujímavé videá, ktoré pre vás pripravujem nájdete na youtube kanáli Matrix energie Slovensko (po kliknutí na ikonu You Tube v pravo)

 oficiálny facebook Matrix energie Slovensko     

Kalendár seminárov

Inšpirácia MATRIX

n.png

Novinky z Matrix Energie

Pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať, zlepšovať svoj život pomocou metódy Matrix Energie, prinášam možnosť dostávať novinky, originálne a špeciálne články priamo na email. Stačí vyplniť meno a emailovú adresu.

Najnovší článok

AKO BOJOVAŤ SO ZLOM?

Brániť sa zlu, či nebrániť? Čo je to zlo? Čo je nevyhnutná obrana a čo už protiútok? To všetko v rovine kvantových princípov tvorenia, teda ako som to s tým nadstavovaním druhého líca myslel. 

„Zlom“ môžeme definovať čokoľvek, čo zasahuje do nášho práva individuálnej slobody, alebo už len do našej zóny osobného komfortu. Preto definovať „zlo“ ako akýsi druh určitej „činnosti“ iných, je v podstate nemožné, lebo závisí od individuálneho "prahu citlivosti" na PRIENIK množín subjektívnych realít jednotlivcov. 

A práve už v tomto prvom kroku veľmi záleží na našich nastaveniach a osobnej rezonancii, ktorá umožňuje, alebo naopak zabraňuje, aby sa nám vôbec „zlo“ dialo. Lebo, áno, ako v celom Vesmíre, tak i v tom našom mikrosvete platí zákon rezonancie, čím „určitý stav“ je nasledovaný stavom podobným. Písal som o tom viac v predchádzajúcich článkoch a ide o všeobecne platný FAKT, ktorý určite nemusím viac rozvádzať.

Ak sa nám ale „zlo“ ako forma zasahovania do našich práv iným človekom predsa len udeje, či už vo forme fyzického, alebo emočného útoku, tak to diskutované “nadstavenie druhého líca“ je odporúčaným krokom k tomu, aby sme nezačali rezonovať s daným dejom my, ale aby do vzniknutej situácie bola nainštalovaná naša emočná vibrácia pokoja a lásky. A zároveň to neznamená, že sa máme niekým nechať pravidelne urážať, či rovno biť, ale jednoducho len nerozvíjať daný konflikt do ďalšej jeho roviny. 

Ak nám hrozí skutočne až fyzická ujma, tak môžeme a v podstate musíme použiť prostriedky, ktoré nás ochránia a neumožnia danej osobe v útoku pokračovať. To je snáď jasné a verím, že nikto v nadstavení druhého líca nevidí odporúčanie o submisívnom správaní ako životnom štýle. V momente keď je ale táto hrozba zažehnaná, sa nebudeme snažiť „vrátiť požičané“, ale naopak, vrátime sa do rezonancie, ktorá v sebe nesie kód už spomínaného pokoja a lásky. Prosím pekne, POKOJ A LÁSKA nie sú slová z romantickej knihy, ale úrovne FYZIKÁLNEJ vibrácie!! 

A tom, že útok daného človeka nezostane bez odozvy, tiež nemusíme absolútne pochybovať. Ak totiž jeho rezonancia narazí na tú našu, ktorá sa nachádza na opačnom spektre emočného kódu útočníka, odrazí sa od nás ako od steny a jej dôsledky si v plnej miere odnesie práve ten, kto ju emitoval. A záleží už len na intenzite emočného útoku, ktorý sa môže v tom lepšom prípade „rozpustíť“ v našej vibrácii, alebo sa „odrazí“ a prinesie útočníkovi ovocie jeho konania a schytá to plnou silou rovno na bradu, solar, či kdekoľvek inde....smile – emotikon Áno, opäť ide o metaforu, kedy sa môže stať ČOKOĽ VEK, čo vytvorí negatívny emočný náboj. 

Netreba rovnako zabúdať, že v momente, keď začneme prahnúť po odplate, sa stávame „agresorom“ my a hore napísané sa začne týkať pre zmenu nás, opäť so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi. A to ÚPLNE BEZ OHĽADU na to, či cítime právo na tento protiútok, alebo nie. Rezonančný zákon platí totiž bez výhrady. Môžeme sa potom "biť" stále dokolečka, dokola, jednoducho furt...smile – emotikon Výber je už len a len na nás......

Ďakujem za pozornosť. 

Kristián Beňo

Originál článku si môžete pozrieť na oficiálnej Fan page Matrix energie Slovensko.