Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.

SILA ROZHODNUTIA, PiešťanyREGISTRÁCIA

Dôležité upozornenie:

V prípade, že si prajete jedným registračným formulárom registrovať viacero osôb (seba + niekoho ďalšieho), je potrebné v časti POZNÁMKY tiež vyplniť aj za tieto ďalšie osoby ich plné meno, email a telefónne číslo. Bez uvedenia týchto údajov, nie je možné ďalšie osoby zaregistrovať.
Ďakujem za pochopenie a pomoc pri administratívnej časti mojej práce.

Pravidlá a odmienky

Vaša registrácia na seminár, či kurz nie je právne záväzná a vyjadrujete ňou len Vašu vôľu zúčastniť sa na danej akcii. Preto nie je treba platiť akúkoľvek zálohu, alebo platbu vopred, lebo Váš sľub je pre mňa dostatočným faktorom na to, aby som s Vami na daný termín počítal. Približne dva týždne pre konaním akcie Vám príde pripomienka s prosbou o konečné potvrdenie Vašej účasti.
Ak sa nakoniec rozhodnete nezúčastniť, stačí mi to len oznámiť a Vaša registrácia sa automaticky zruší a nič viac v danom smere nebudete musieť urobiť. Je to všetko preto, lebo SLOVO človeka si ctím viac, ako akúkoľvek inú formu záväzku.


Zrušiť