Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.

Spracovanie osobných údajov

 

  1. Prevádzkovateľ od registrujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, v prípade firmy IČO a DIČ.

  2. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej registrácie a marketingovej aktivity portálu matrixenergie.sk

  3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.

  4. Ak registrujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním za účelom účasti na seminári, prípadne v smere marketingových informácií o ďalších seminároch.

  5. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na info@matrixenergie.sk, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.