Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.

VEDOMIE NEKONEČNA, Trenčín - plne obsadený, možnosť prihlásiť sa ako náhradníkVEDOMIE NEKONEČNA, Trenčín - plne obsadený, možnosť prihlásiť sa ako náhradník
Dátum: 29.06.2024 08:00 - 30.06.2024 15:30
Venue: Hotel MAGNUS
Adresa: Považská 1706/35, Trenčín


Dvojdňový kurz, počas ktorého spoznáme ďalší rozmer možností, ktorými človek disponuje a obnovíme tak často opomínané úrovne svojich schopností vedomia, mysle i tela.

Ide o špecifický a vo viacerých ohľadoch jedinečný kurz, ktorého koncepcia a obsah nevyhnutne vyžadujú byť už oboznámený s nástrojmi a postupmi, ktoré sú súčasťou programov ostatných dvoch mnou pripravených kurzov SILA ROZHODNUTIA a KÓD DOKONALOSTI.

Nie je nevyhnutné, aby bol človek/účastník v daných nástrojoch veľmi zbehlý, keďže na úplnom začiatku programu si ich spoločne pripomenieme, ale dozaista ich musí poznať a mať už osobne zažité. Je tomu tak preto, lebo ich budeme na tomto kurze veľmi intenzívne využívať v smere ďalších poznaní a ich okamžitom uplatnení v zručnosti si vedome tvoriť svoju realitu.

Vzhľadom na už rozvinuté poznanie účastníkov, sa tak budeme môcť zaoberať okolnosťami spojenými s našou bytosťou, ktoré sú nám síce prirodzené, ale vzhľadom na ich charakter, k nim ľudstvo dodnes pristupuje nie úplne ideálnym spôsobom. Ľudia si totiž v priebehu dejín sami pre seba skomplikovali vzťah k tomu, čo môže slúžiť k nášmu úžitku a namiesto toho začali tomu oni sami slúžiť. Preto sa budeme zaoberať viacerými aspektmi, ktoré by niekto mohol nazývať mágiou, či až planým fantazírovaním, ale vzhľadom na to, čo zažijeme, bude nám zrejmé, že to všetko je absolútne konkrétne a patrí to každému človeku bez výhrad.

Viaceré, na prvý pohľad tajomné rituály, si najskôr vysvetlíme a následne vždy i zažijeme, keďže tento kurz, rovnako ako oba ostatné, má v sebe zakódovanú základnú ambíciu, ktorou je nevyhnutá praktickosť a z nej vychádzajúci úžitok pre náš každodenný život. Aby sa tak mohlo udiať, budeme sa počas kurzu postupne, ale nevyhnutne stále hlbšie vnárať do oceánu nášho bytia a otvárať si tak nové možnosti, ktorými si môžeme svoje životy obohatiť a zásadne spríjemniť vďaka nám patriacej moci. S ňou je spojená i zodpovednosť, preto je kurz pripravený tak, aby bol pre všetkých jeho účastníkov absolútne bezpečný a boli zohľadnené špecifiká osobnosti každého jednotlivca.

Zažijeme toho veľmi veľa a všetko sa dozvieme postupne a takým spôsobom, aby to dávalo zmysel úplne každému. Rozhodne spoznáme, že nie slová a techniky, ale niečo nadovšetko osobné a v každom človeku sídliace má tú SKUTOČNÚ moc, o ktorej sa tak veľa a často rozpráva, no už menej sa konkrétne aj deje. To, čoho budeme spoločne súčasťou má teda za úlohu nám v prvom rade uľahčiť žiť svoj život, ale zároveň vykonáme aj mnoho iného v mene rozhodnutia umožniť nášmu vedomiu vstúpiť do ďalšej jeho verzie, s označením hoci ako 2.0. A to platí doslova, písmena aj poslednej bodky. :)

To všetko sa udeje počas krátky dvoch dní a verím, že každému bude po ich skončení zrejmé, ako veľmi sa nás všetkých týka VEDOMIE NEKONEČNA a budeme si spoločne užívať všetky s ním spojené benefity.

Kurzom a všetkými jeho aktivitami budem sprevádzať po celý čas priamo ja – Kristián Tino Beňo. I keď pôjde o podujatia menších skupín, celý proces bude viac-menej individuálny, čo je technicky dnes už ľahko zvládnuteľné.

Cena dvojdňového kurzu je 199,-Eur.

V cene je kurz samotný, všetko ostatné, teda prípadnú dopravu, ubytovanie, či stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám, podľa jeho potrieb a možností. Pre prípadnú registáciu, prosím, použite formulár na tejto stránke, viažuci sa k Vami vybranému termínu. Automatický odpoveď, ktorú obdržíte zo servera webovej stránky pri odoslaní žiadosti, nie je ešte potvrdením úspešnej registrácie. To si dovolím zaslať do Vašej emailovej schránky, po spracovaní Vašej žiadosti. Pre účasť na kurze je táto registrácie vopred nevyhnutná, keďže účasť na všetkých seminároch a kurzoch Matrix Energie je limitovaná tak, aby bol zachovaný komfort všetkých účastníkov.

P.S. Ešte raz si dovoľujem pripomenúť, že pre zmysluplné absolvovanie tohto kurzu je NEVYHNUTNÉ, aby jeho účastník mal absolvované ostatné dva kurzy SILA ROZHODNUTIA a KÓD DOKONALOSTI. Nie je to teda akákoľvek moja osobná podmienka, ale láskavé odporúčanie, lebo VIEM, že ktokoľvek by na tento kurz prišiel bez skúsenosti z kurzov minulých, bude zmätený a kurz mu prinesie len zlomok z toho, čo má ambíciu priniesť.