Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.

SILA ROZHODNUTIA, TrenčínSILA ROZHODNUTIA, Trenčín
Dátum: 15.06.2024 08:00 - 16.06.2024 15:00
Venue: Hotel MAGNUS
Adresa: Považská 1706/35, Trenčín


Dvojdňový kurz, ktorý je novou 2. generáciou mojich minulých základných seminárov "Matrix a vedomé bytie".

Postupne sa v ňom zoznámime s okolnosťami, ktoré súvisia s našou schopnosťou si vedome tvoriť svoju realitu. To znamená, že si vysvetlíme a prakticky aj uplatníme také postupy a nástroje práce s našim vedomím a podvedomím, aby si každý mohol nastaviť / nakvantovať realitu k svojej vlastnej spokojnosti.

Súčasťou kurzu budú teda návody a vždy s nimi bezprostredne spojené cvičenia a zážitky, ktorými sa dokáže dostať do „programovacieho módu“, nazývaného aj zmenený stav vedomia, či otvorené kvantové pole, úplne každý a to dokonca ešte jednoduchšie, ako sa to obvykle zvykne diať. Samozrejme, že to isté spoločne dokážeme aj smerom k iným osobám, či predmetom, z ktorých informačným kódom sa naučíme pracovať tiež. Totiž už tento samotný stav dokáže v našom tele spustiť procesy uzdravujúcej harmonizácie. Áno, budeme mať možnosť si aj navzájom na sebe overiť, ako sa cíti a reaguje človek, ktorého energetické pole navštívi a otvorí pozornosť iného jedinca. Ktokoľvek si to bude priať, bude to môcť zažiť priamo so mnou, prípadne s kýmkoľvek iným, s kým bude toto cvičenie chcieť absolvovať.

Nastavíme si kvalitu svojich kódovacích schopností tak, aby bol vždy maximalizovaný ich energetický potenciál a mohol sa bez ďalších obmedzení vo fyzickej realite prejaviť ich účinok. Ak ktokoľvek premýšľal o tom, v čom sa líšia naše splnené zámery od tých, ktoré sa nám „nezhmotnili“, tak na kurze si to spoločne nielen vysvetlíme, ale i toho poznanie zohľadníme tak, aby sme dokázali vytvoriť rovnaké podmienky k naplneniu pre všetky naše priania.

Na základe mnohoročných osobných skúseností chápem, ako je dôležité, aby sa nastavili aj kódy v našom podvedomí tak, aby nebránili zhmotneniu našich prianí a na kurze to spoločne každý sám smerom k sebe i vykonáme. Naučíme dokonca aj svoj mozog pracovať v rozšírenom novom režime, aby naše rozhodnutia neboli limitované len mierou osobného poznania a my sme tak dokázali čerpať informácie z ich absolútneho zdroja. Rovnako sa udomácnime v práci s kódom energie, ktorý dokáže univerzálne obnoviť harmóniu a teda i zdravie, bez nutnosti sa zaoberať príčinami našich problémov.

V skrate, budeme toho spoznávať a zažívať veľmi veľa. Kurz má ambíciu byť k úžitku úplným "nováčikom" v tejto téme, ako aj tým, ktorí s ňou majú už bohaté skúsenosti. Žiadne teoretizovanie, ale osobný dotyk považujem pri tejto práci za veľmi dôležitý, a preto je môj seminár koncipovaný tak, aby k nemu vždy prišlo. Veľmi sa na Vás všetkých teším a verím, že moc a možnosti, ktoré sú ukryté v našej SILE ROZHODNUTIA, sa pre Vás stanú praktickým nástrojom, ktorý každý využije podľa svojho vlastného uváženia.

Kurzom a všetkými jeho aktivitami budem sprevádzať po celý čas priamo ja – Kristián Tino Beňo. I keď pôjde o podujatia menších skupín, celý proces bude viac-menej individuálny, čo je technicky dnes už ľahko zvládnuteľné.

Cena dvojdňového kurzu je 199,-Eur.

V cene je kurz samotný, všetko ostatné, teda prípadnú dopravu, ubytovanie, či stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám, podľa jeho potrieb a možností. Pre prípadnú registráciu, prosím, použite registračný formulár na tejto stránke, viažuci sa k Vami vybranému termínu. Automatická odpoveď, ktorú obdržíte zo servera webovej stránky pri odoslaní žiadosti, nie je ešte potvrdením úspešnej registrácie. To si dovolím zaslať do Vašej emailovej schránky po spracovaní Vašej žiadosti. Pre účasť na kurze je táto registrácia vopred nutná, keďže účasť na všetkých seminároch a kurzoch Matrix Energie je limitovaná tak, aby bol zachovaný komfort všetkých účastníkov.

P.S. Keďže si tento kurz nevyžaduje žiadnu minulú skúsenosť s touto témou, nie je ani akokoľvek chronologicky previazaný na moje iné kurzy, či semináre. Teda, môže byť Vašou "jednotkou", ako i "dvojkou" z mojich kurzov, prípadne zostať jediným, ktorého sa zúčastnite. Záleží len na Vašom osobnom rozhodnutí. Veď ako inak, pravda? :)