Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
26. Aug 2022
close

Obsah mojich kurzov - podrobnejšie informácie

Opakované dotazy ohľadom kurzov a toho, čo sa na nich vlastne deje, ktoré dostávam v emailoch a správach hlavne od tých z Vás, ktorí moju prácu ešte nepoznáte, nastavili zrkadlo mojej nie dostatočnej schopnosti, v opise kurzov vystihnúť to podstatné zopár slovami. Preto si dovoľujem napísať tento príspevok, ktorého linku budem používať i pri svojich budúcich odpovediach cez email, či messenger.

Samozrejme, že platí to, čo je napísané v opisoch jednotlivých kurzov a dohľadateľné na tejto stránke v sekcii "Seminár a kurzy", len zopár informácií ešte doplním.

Kurzy sú technicky iným druhom mojich workshopov, ktorými som nadviazal na svoje 2 stupne seminárov vedomej tvorby reality. Práve po vytvorení programu druhého stupňa tzv. seminára KOTAM, som prišiel k poznaniu a verím, že spolu so mnou aj tí, ktorých ich absolvovali, že vzhľadom na to, čím sme na nich spoločne prechádzali, nebolo nič ďalšie, čím by som mohol v tomto smere byť ešte pre niekoho užitočný.

Zároveň som vďaka tomu množstvu seminárov, ktoré som za 9 rokov zorganizoval, prišiel k zisteniu, že i keď sa ľudia zaujímajú o to, ako si vedome tvoriť svoju realitu, nezriedka ich v tomto procese výrazne obmedzuje nedostatok základného prvku fyzického bytia, ktorý môžeme nazývať hoci aj ENERGIOU ŽIVOTA. Ako isto vieme, práve ona je nepostrádateľnou zložkou pre to, aby sme dokázali vedome a energeticky účinne pracovať so svojimi emočnými vzorcami, ktoré sú nevyhnutné pre prípadné zmeny kvality nášho bytia.

Nuž, a tak začala moja práca na kurze, ktorý som pomenoval KÓD – ENERGIA ŽIVOTA.

Zahrnul som doň poznania, ktoré vzišli z uvedomení mnohých a mnohých našich predkov, ktorí sa touto témou zaoberali stovky, ba tisíce rokov pred nami. Veď umenie energetických cvičení ako Čchi-kung, či Tai-chi a mnohých podobných, alebo úplne iných ciest ako energiu života dočerpávať, je práve odpoveďou na to, ako v prípade potreby doplniť v tele to, bez čoho niet fyzického bytia. Vedomá práca s energiou, ktorú obsahuje priestor, je totiž v našej moci a ja som vo svojom kurze použil, podľa mňa, také postupy, ktoré tento aspekt využívajú bez nutnosti fyzicky cvičiť, či dlhodobo sa venovať podobným činnostiam v tomto smere. To, ako som k tejto téme pristúpil a pripravil program kurzu, je jeden z mnohých spôsobov a je s istotou zvládnuteľný kýmkoľvek, keďže si nevyžaduje nič, len byť ochotný svojou pozornosťou sledovať to, čo sa počas kurzu deje.

Ide o pomôcku, ktorú isto nepotrebuje nik, kto vo svojom živote neeviduje nedostatok, či nerovnováhu energetických dejov vo svojom tele. Určený je naopak tomu, kto nedostatok energie pociťuje a zároveň je ochotný pripustiť, že naše vedomie je schopné s ňou interaktovať. Pričom sám si vo svojom živote nenašiel žiaden alternatívny spôsob, ako anomáliu energetického vyčerpania kompenzovať. Lebo áno, po životnú energiu netreba chodiť na moje kurzy, je jej všade množstvo zdrojov, stačí len, ak máme ochotu a svoj spôsob, ako ich pre seba využiť. Nuž, a to všetko sa deje práve na mojom kurze, určenom tomuto fenoménu. Bez energie života a jej rovnováhy v našom organizme, totiž niet ani sily, ba dokonca vôle žiť v zdraví a ani moci si svoj život vedome tvoriť.

KÓD - HOJNOSŤ A PROSPERITA, ako môj druhý kódovací kurz, je z trocha iného súdka, keďže touto témou je pretkaný život väčšiny z nás, ľudí 21. storočia, ale zároveň sa týka úplne každého, bez ohľadu na to, v akej dobe žije, či žil, keďže téma hojnosti a prosperity je oveľa širšia, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Čo tieto dva kurzy spája, je, že oba podliehajú našim postojom k nim. Skutočne aj hojnosť a prosperita je niečo, čo naša vedomá, ale hlavne podvedomá pozornosť výraznou mierou usmerňuje a tým, ovplyvňuje výslednú kvalitu jej každého aspektu. Ak si skúsite každý sám za seba v duchu vymenovať všetko, čo pre Vás hojnosť a prosperita znamená, kľudne to vynásobte dvoma, či troma a dostanete približné množstvo zložiek, ktoré v našom živote zvykneme ako hojnosť a prosperitu kvalifikovať.

A tak som k tejto téme musel i pristúpiť a zohľadniť, že zmena podvedomých postojov, ktorá sa na kurzoch deje, ich musí zahŕňať čo najviac, pričom je isto samozrejmé, že som nedokázal pokryť úplne všetko. Urobiť som to mohol len smermi, ktoré sú mi známe. Nevyhnutnosť prekódovať naše vedomie a jeho rôzne druhy presvedčení, s ktorými na kurzy ľudia prichádzajú a môj úmysel to urobiť tak, aby to bolo účinné pre muža, ženu, toho, čo už dostatok poznal, či naopak tú, ktorá vo svojom živote nachádza len núdznosť, ma priviedla k tomu, že kódovací proces je spojený s určitým príbehom, ktorý spoločne na kurze zažívame. Opäť platí, že pre hojnosť a prosperitu netreba chodiť na môj kurz, lebo je jej dostatok pre každého, určený je tým jednotlivcom, ktorí sú si vedomí, že s ich podvedomými vzorcami vnímania je niečo v nie úplnom súlade s tým, po čom túžia vedome. Čo sa prejavuje tak, že sa vedomé zámery neplnia.

Spoznajúc, že moja práca, ktorú prostredníctvom týchto dvoch jednodňových kurzov predstavujem už 2 roky, si našla svojich mnohých adresátov, ktorí ma zároveň priebežne odmeňujú láskavou spätnou väzbou, začal som hľadať spôsob, ako priniesť prostredníctvom ďalšieho kódovacieho kurzu tému, ktorú považujem za najkomplexnejšiu. Zahŕňa totiž v sebe VŠETKO, čo osobne považujem za skutočne zmysluplné v smere sily človeka vedome tvoriť svoju realitu a zároveň i zámer, túto svoju moc posunúť až niekam, kde to síce stále je aj o tom, ako sa tu na tomto svete máme, či už v smere zdravia, pocitu šťastia, hojnosti, či kvality vzťahov, ale kde môžeme svoje bytie povýšiť aj na ďalšiu jeho úroveň.

Verím, že týmito slovami nepôsobím opovážlivo, lebo kto kurz KÓD DOKONALOSTI absolvuje, pravdepodobne zistí, čo mnohí už vedia tiež, že to, o čo sa ľudstvo snaží rôznymi spôsobmi, je dosiahnuteľné každým z nás jednotlivo. A že ak to ako jednotlivec dosiahneme, teda, že sa opätovne spojíme s potenciálom tej najmocnejšej sily vo Vesmíre, nájde i ľudstvo svoju novú paradigmu, o tom sa isto nemusíme navzájom presviedčať.

Celým dvojdňovým kurzom Kód dokonalosti sa, samozrejme, tiahne niť PRAKTICKOSTI, na ktorú často zabúdame, keď o tej Vesmírnej Sile premýšľame. Nemám totiž ani v najmenšom úmysle kohokoľvek k čomukoľvek inšpirovať bez toho, aby sa v tom nenachádzal i úžitok a okamžitá použiteľnosť, keďže i ja som si našiel cestu k tej Sile práve vďaka tomu.

Nuž a toto je v trochu širšej podobe všetko, čo by som k svojim kurzom uviedol nad to, čo som o nich napísal v ich sprievodnom texte na webe. Ak som niekomu o niečo viac pomohol sa zorientovať v mojej práci, tak som veľmi rád, ak ani toto niekoho predstavu o kvalitnej anotácii nenapľňa, ospravedlňujem sa, lepšie to už v zopár vetách neviem, kompletne a komplexne sa to dá už len priamo zažiť so mnou na kurze. Alebo kdekoľvek inde, kde si každý sám za seba nájde svoj vlastný zdroj inšpirácie, ak je treba.

Ďakujem tomu, kto túto litániu dočítal až do konca, lebo ak sa aspoň jeden takýto čitateľ našiel, bola naplnená neskromná ambícia tohto textu. ????

Kristián Tino Beňo

www.facebook.com/matrixenergie