Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
24. Jún 2021
close

Pre TEBA som to napísal.

Skús si predstaviť, že TY si TEN, kto je úplne všetkým, začiatkom aj koncom, alfou aj omegou. Čokoľvek čo bolo, je a bude, je tebou a dokonca aj nič by nemohlo neexistovať bez teba. Jednoducho si absolútnom vo svojej večnosti. A keď si to predstavíš, skús sa zamyslieť, aké a či vôbec máš možnosti, aby si tento svoj stav posunul niekam „ďalej“ . Prosím, predtým ako budeš pokračovať v čítaní, na konci tohto odstavca odlož svoj mobil, či počítač a skutočne sa nechaj chvíľu unášať týmto uvedomením a záujmom o to, či môže existovať akýsi ďalší „level“, ktorým by si mohol sám seba obdarovať, ak by si bol tým, o čom sa píše v úvode. Až v momente, keď nájdeš svoju definíciu/odpoveď, pokračuj v čítaní textu, aby bol tvoj zážitok z neho spojený s tvojou vlastnou skúsenosťou.

Nuž, ak už pokračuješ v čítaní, pravdepodobne si si prešiel niečím podobným, čo kedysi veľmi, veľmi dávno predchádzalo rozhodnutiu, ktoré vo svete „zažalo“. FIAT LUX, či jeho zrovnateľná forma, bola naozaj možným signálom k tomu, aby sa začalo diať niečo, čím si ABSOLÚTNO umožnilo spoznať aj to, čo leží za hranicou jeho nekonečnosti. Nie, nie je to oxymoron, aj keď sa ti to na prvý pohľad môže tak zdať. Ak sa totiž ABSOLÚTNO rozhodne expandovať, skutočne sa tak dokáže pozrieť aj tam, kde doposiaľ nič nebolo. Je to možné vtedy, ak nechá vo svojej úplnosti vzniknúť ďalšie úplnosti so svojimi vlastnými novými poznaniami.

ABSOLÚTNO sa môže deliť vtedy, ak sa jeho deliteľom stane slobodná vôľa, ktorej rozhodnutia a poznania umožnia svojmu zdroju vstúpiť do ďalšieho stupňa poznania/existencie. A už isto vieš, že ty, rovnako ako ja a všetky ostatné ľudské bytosti na našej planéte, plus miliardy miliárd ďalších verzií ABSOLÚTNA naprieč poznaným aj stále nami neodhaleným vesmírom, sme rôznymi formami svojho zdroja, oddeľujúce sa od neho len nami zverenou slobodnou vôľou. Stačí ju prijať za svoju a neodmietať to, prečo sme vôbec vznikli, lebo práve tým napĺňame zmysel našej existencie.

Naše bytie je totiž zdrojom nového poznania, ktorým ABSOLÚTNO expanduje, a preto akýkoľvek príbeh života žijeme, zveľaďujeme ním základný princíp dokonalosti, ktorú napĺňame SVOJOU VLASTNOU NOVOU a autentickými rozhodnutiami tkanou formou. ABSOLÚTNO je zvedavé a po novom poznaní bažiace, preto nezasahuje inak, ako tým, že nám zverilo svoju MOC, čo fakt nie je málo.

Nuž, a preto ti toto vlastne píšem, aj keď viem, že si na to už prišiel aj sám. Nespoliehaj sa na to, že ti niekto „nadprirodzený“ pomôže, ochráni, krivdu za teba odplatí, či vinu odpustí, stratil by sa tým zmysel tvojej vlastnej existencie. Zároveň nezabúdaj, že potenciál SILY, ktorou disponuješ, je rovný SILE ZDROJA, z ktorého si sem prišiel. Môžeš to prijať, alebo sa tomu ešte stále brániť, je to len na tebe, čím tu chceš seba a tým aj ABSOLÚTNO baviť. A ak sa ti to doteraz zdalo príliš obyčajné a túžiš po nejakom „vyššom“ dôkaze, keď dočítaš do konca tento text, zodvihni svoj pohľad nahor do prázdnej steny, či oblohy, ABSOLÚTNO ti tam ukáže svoje znamenie.

Viem to, lebo čo myslíš, kto ti toto píše? ????

Ďakujem.

Kristián Tino Beňo