Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
7. Jan 2021
close

Správne sa spýtať je umenie

Spirituálne náuky sa naprieč dejinami ľudstva prispôsobujú špecifikám doby a tradícii miestopisu obyvateľstva. Ide o fenomén, ktorý treba zohľadniť pri pohľade na svoj kult, či náboženstvo, ku ktorému sa človek hlási, pričom je zrejmé, že pôsobí komicko-tragicky, každá snaha člena akejkoľvek nábožensko-duchovnej skupiny považovať inú skupinu za menej cennú.

Neexistuje totiž ŽIADNA náuka, ktorá bola pri „zrode“ ľudského rodu, každá jedna vznikla ako odpoveď na spoločenskú situáciu. Niektoré sa ujali a pretrvali, väčšina sa nedokázal prispôsobiť dejinným udalostiam a postupne zanikla. Preto sa nám ponúka otázka, či existuje niečo, v čom je zakódovaná odpoveď na základné otázky ľudskej (duchovnej) existencie, ktorá je univerzálne, trvalo platná a dostupná úplne každému.

Ak také niečo k dispozícii máme, je nevyhnutné, aby to bolo dostupné STÁLE a VŠADE, teda bez ohľadu na to, kde sa človek nachádza, či v akej životnej situácii ho jeho otázky napadli. Viem, že ste o tom už premýšľali aj vy a niektorí už aj VIETE, a tým tento text je zbytočné čítať ďalej.

Ak predsa len pokračujete, možno nájdete ako užitočnú inšpiráciu, pre začiatok si sám za seba položiť otázku, čo je TO NIEČO, na čo ešte hľadáte vo svojom živote odpoveď. Toto je veľmi dobrý začiatok, lebo kým nevieme, čo hľadáme, ak hľadáme, nájsť to, je veľmi obtiažne. Svoj drahocenný čas potom trávime pri sledovaní videí, čítaní kníh, objavovaní nábožensko-duchovných náuk, namiesto toho, aby sme ho využili spôsobom, ktorým by sme dali svojmu daru života punc hodný jeho výnimočnosti (samozrejme, nespochybňujem kohokoľvek rozhodnutie svoj život stráviť hľadaním....).

Ak som bol doteraz dosť zrozumiteľný, malo by byť očividné, že týmto článkom som mal v úmysle, inšpirovať jeho čitateľa k položeniu JEDNEJ (pre začiatok stačí) základnej otázky, ktorej odpoveď by jeho životu dala ním želaný rozmer.

Kto chce, nech si ju napíše hoci na kus papiera, či rúžom, alebo mydlom na zrkadlo. A kto chce, nech ju s nami zdieľa hoci aj do komentárov, možno tým ostatných inšpiruje.

Ktokoľvek si teraz pomyslel, že pointou je odpoveď, nie je tomu tak. Bola ňou tá otázka.

Viem, toto nie je ľúbivá cesta, lebo ľudia sa domáhajú odpovedí, nie otázok, od svojich priateľov, lektorov, autorov, motivátorov a tí im ich s radosťou poskytujú. V mene adaptácie na spoločenské okolnosti hľadajú stále nové formy vysvetlení a jazykových pojmov, pričom hovoria stále o tom istom. Poskytujú to, čo sa od nich očakáva.

Napriek tomu sa dovolím ešte raz spýtať: Ako znie tvoja otázka?

Máš to?

Ďakujem za láskavú pozornosť.

(P.S. Článok má pokračovanie. Niekedy nabudúce.)

Kristián Tino Beňo

www.facebook.com/matrixenergie

www.instagram.com/matrixenergie