Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
31. Okt 2020
close

Mysli si číslo

Ak to veľmi zjednoduším, rozdiel medzi „klasickým“ náboženstvom a obvyklou ezoterikou sa stiera v náhľade na to, ako sa má človek postaviť k svojej úlohe tvorcu reality. Náboženské autority sa snažia človeku nahovoriť jeho vesmírnu bezvýznamnosť a úplnú závislosť na autorite „ich boha“ a ezoterika je zase plná návodov, ktoré majú človeku pomôcť vzdať sa svojho ega, ergo schopnosti „mať na veci názor“, teda udržiavať informačné spojenie s tým, čo sa vôkol nás deje. Vzniká okolo toho veľa nedorozumení, lebo túžba zbaviť sa ega je v podstate oxymoron. Tento článok nepíšem ako pokus o verejnú dišputáciu o zmysluplnosti vyššie opísaných ideových smerov, ale skôr ako impulz k premýšľaniu pre každého, kto k tejto činnosti nemá osobné výhrady.

Vychádzajúc z predpokladu, že kto si nás vymyslel, naplánoval a do tohto plánu zahrnul aj možnosť sebauvedomenia a myslenia, isto počítal s tým, že túto schopnosť budeme v plnej miere aj využívať. Preto v mojej realite nielenže považujem schopnosť „myslieť“ za zmysluplnú, ale dokonca za povinnú, ak nechceme spochybňovať dokonalosť diela Správcu. To, že si ale môžeme touto činnosťou životy veľmi skomplikovať, o tom niet pochýb a preto chápem aj tých jedincov, ktorí sa tejto schopnosti vedome vzdajú a odovzdajú sa do rúk vyššieho plánu, ako to zvyknú nazývať. Čo tým plánom je a či vôbec existuje, o tom tu tiež nemám v úmysle diskutovať, lebo na tom v podstate vôbec nezáleží, keďže už samotná idea existencie vyššieho plánu je pre človeka jeho vlastnou schémou plánovania. Prečo toto ale všetko vlastne píšem, ak tým nemám v pláne kohokoľvek o čomkoľvek presviedčať, čo mimochodom skutočne nemám? Nuž pre toto.

Ak sa tu totiž nájde niekto, kto dokáže pripustiť, že človek môže myslieť na čokoľvek, a že si tým zároveň do života „priťahuje“ to, čo je s jeho pocitmi pri premýšľaní spojené, rád by som mu predostrel na vyskúšanie nasledujúci malý experiment. K nemu si na úvod dovolím napísať zopár poznámok. Každé slovo má zodpovedajúcu vibráciu, ktorá ale nie je konštantná, lebo každé slovo je naviazané na určité schopnosti človeka, akými sú imaginácia, či emočná zrelosť. Vďaka tomu, že naša realita je veľmi úzko spojená s matematickým modelom jej existencie, existujú určité univerzálne frazeologické prvky, s ktorými sú bezvýhradne spojené „živé moduly“ schopné ovplyvňovať kvalitu „matrixu“ sveta.

Áno, ako mnohí správne predpokladáte, ide o ČÍSLA, o ktorých moci veľa ľudí aj na základe svojho vlastného poznania, či zážitku, isto vie. Nuž, a už sa blížime k úplnej podstate môjho dnešného príspevku, ktorým len spojíme, to všetko, o čom bola doteraz reč. Ak sa chcete na niekoľko chvíľ odstrihnúť od obvyklej vrstvy vašej reality, stačí, ak zamestnáte svoju myseľ, akýmkoľvek číslom, pričom pre začiatok si dovolím odporúčať jeho jednocifernú podobu. Predpokladajme, že ním bude číslo 8, ktorého prítomnosť vo vašej hlave premietajte do vašej realite, akoby ste mysleli na niekoho známeho, či udalosť, ktorej ste boli niekedy očitým svedkom. Len tak seďte v pohodlí svojho kresla a nechajte sa vami zvoleným číslom „naplniť“. Premieľajte ho vo svojom vedomí rovnako ako v ústach cmúľate hašlerku a všímajte si všetko, čo sa z toho čísla začne na vás/vo vás uvoľňovať.

Ako som už vyššie spomínal, každé číslo má v sebe vtkaný silný príbeh a možno budete veľmi prekvapení, keď zistíte, čo dokáže vaša myseľ a čoho všetkého budete následne vo svojom živote svedkom. To je všetko, a len si dovolím odporučiť, aby ste tie známe „Teslove“ čísla 3, 6 a 9 okúsili až ako posledné, lebo sa vám môže z ich sily zakrútiť nielen hlava, ale celý váš doterajší svet. 

A ešte jedna rada. Skúste nehľadať význam jednotlivých čísiel na internete, lebo budete ovplyvnení textom, ktorý budete práve o nich čítať. Ochutnajte ich silu bez predpokladov a iných názorov.

To je už naozaj všetko, ďakujem za vašu láskavú pozornosť. ????

Kristián Tino Beňo

www.instagram.com/matrixenergie