Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
18. Okt 2020
close

Manifestácia pokoja a harmónie

Možno práve pre túto chvíľu som celé tie roky písal články, organizoval semináre, vytváral kurzy a postupne tak budoval kruh kontaktov, ktorého súčasťou je i moja FB stránka s jej 46 tisíc fanúšikmi. Po prvý krát za 8 rokov jej existencie, si vás všetkých dovoľujem pozvať k tomu, aby sme spoločne aktivovali jej SILU. Nemôžem sa ďalej len tak prizerať tomu, čo sa vôkol mňa, nás deje a tak prichádza táto moja výzva, prosba, apel smerom k všetkým z vás, ktorí máte vôľu použiť svoj lúč bytia k spoločnému cieľu.

Nie je k tomu treba si pamätať žiaden dátum, prihlasovať sa do akýchkoľvek skupín, či vôbec čokoľvek plánovať. Stačí, ak ste ochotní vyjadriť svoj názor na tento svet tak, ako ho vyjadrujú iní svojou vlastnou formou a energiou. Koncept, ku ktorého účasti vás pozývam jednoduchý, ale pritom veľmi, veľmi mocný a spočíva v nasledujúcich krokoch, ktoré môžete, ak si tak prajete hoci i takto vykonať.

1. Vyberte si jednu miestnosť vo vašom dome, byte, ktorá sa stane „komnatou ticha“.

2. Uprostred tej miestnosti roztiahnite svoje paže, predstavujúc si, že v nich držíte veľkú energetickú guľu, ktorú vo svojej predstave„zavesíte“ do stredu toho miesta.

3. Sadnite si, či zaujmite akúkoľvek pohodlnú polohu a začnite do danej gule vysielať POKOJ, HARMÓNIU, pre niektorých z vás jednoducho stav, ktorý možno pomenovávate aj ako ÓM. Precíťte, ako z vás do gule prechádza energetická rovina toho stavu.

4. Opakujte to podľa svojej ľubovôle a buďte tak ZDROJOM pokoja, harmónie, óm stavu vždy, keď si na to nájdete čas. Môžete tak činiť denne sekundy, minúty, ba aj hodiny.

O zvyšok sa postará SIEŤ, ktorú takto spoločne vytvoríme. Naše „miesta pokoja“ sa zasieťujú a ich energetická podstata začne vo zvýšenej miere ovplyvňovať „matrix“ našej reality. Nemusíte nikam chodiť, či akokoľvek sa organizovať, lebo sme súčasťou systému, ktorý je sám o sebe dokonale inteligentnou entitou a netreba mu nič zložito „vysvetľovať“. Ten systém nám dal do vienka schopnosť slobodnej vôle a môžeme ho využívať rôznorodo. Myslím si, že nielen ja mám pocit, že v tejto chvíli náš dom/byt, dedina, mesto, krajina, ba celá ZEM potrebujú aby z nás vyšiel impulz, ktorým vyjadríme svoj energetický názor na to, ako si to prajeme vo svojej realite mať. Ak to neurobíme my, tak to urobia za nás iní, po svojom tak, ako to nielen teraz činia.

Ako som napísal na začiatku tohto príspevku, po prvýkrát vás, priatelia, pozývam k takejto spoločnej hromadnej akcii a viem, že čím viac sa nás do „manifestácie“ pokoja a harmónie zapojí, tým skôr pocítia jej účinky všetci. Každé jedno vaše zapojenie sa, či zdieľanie tejto výzvy môže pomôcť narásť pokoju a harmónii „exponenciálne“, lebo v tomto smere má to slovo skutočný zmysel.

ĎAKUJEM VÁM, lebo viem, že sa vďaka nám všetkým začnú diať zaujímavé veci. ????

Kristián Tino Beňo

www.facebook.com/matrixenergie

www.instagram.com/matrixenergie