Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
30. Mar 2020
close

Energia vďaky

Písať zložito o jednoduchých veciach nie je ťažké, jednoducho o zložitých si vyžaduje trochu kumštu. To, či toto je ten prvý, alebo druhý prípad, nechám na Vaše láskavé zváženie. Myslím, že je to i poriadny kus praktické, veď ako inak, pravda? :)

Po tisícročia známe účinky energie vďaky na zlepšenie kvality bytia človeka, boli rovnako dlhý čas i zneužívané na manipuláciu jedného človeka tým druhým. Ľudia boli, a v podstate stále sú, svojimi spirituálnymi „hodnostármi“ vedení k tomu, aby cítili akýsi záväzok voči nejakej autorite za to, že môžu žiť, dýchať, či robiť na panskom. S tým boli spojené obetovania rôznych druhov obetí, či platenie desiatok, ktoré boli v minulosti všeobecne akceptované, či až nevyhnutné. Dodnes je v rôznych spoločenstvách prítomný aspekt pravidelného „vykupovania sa“ zo svojich pomyselných dlhov (hriechov) voči rôznorodým podobám boha, či modiel, za pomoci viacerých rituálov, akými sú rôzne druhy modlitieb, alebo odriekaní telesných, či duševných pôžitkov (pôst a podobne). Nič proti tomu, ak to tak jedinec skutočne CHCE.

Často je ale toto chcenie vynútené a zachované hlavne pre nedostatok informácií, či nezrozumiteľnosť akou sú človeku podávané. Preto som si dovolil napísať i tento článok, lebo by som dal rád veciam jednoduchý šat, bez nutnosti ich zľahčovať. :) V prvom rade, ak sme sa rozhodli vzdávať VĎAKU, tak tak konáme kvôli sebe, nie kvôli SILE, ktorej zvykneme dávať rôzne mená, a s ktorej existenciou spájame (s)tvorenie reality. Tá SILA je všetkým a akákoľvek naša predstava toho, že si zakladá na tom, aby jej niekto za niečo ďakoval, ju stavia do pozície akéhosi márnotratného človeka, vodcu, panovníka, ktorého náklonnosť si môžeme získať určitou formou uctievania, či obety. V momente, keď sa začneme rituálnym spôsobom tej SILE „zaliečať“, už sme si vybrali jednu formu MODLY (elementála), ktorý sa pre nás stáva osobným, či inštitúciou dosadeným bohom (naprieč náboženstvami sú ich milióny). Opäť, nič proti tomu, nech to každý činí tak, ako si sám praje.

Ak ale chceme tej SILE skutočne prejaviť našu náklonnosť, môžeme tak urobiť tak, že našim konaním budeme do sveta reflektovať naše vzájomné prepojenie. Teda svojimi myšlienkami, rečou a činmi budeme do sveta prinášať ENERGIU ZDROJA, ktorého sme súčasťou. Čo to presne znamená? Nuž, to isto každý vie sám, lebo v momente, kedy by som o tom čoby len špekuloval, zaradil by som sa do šíku tých všetkých „mudrlantov“, ktorí sa nám po tisícročia snažia predstaviť ich podobu boha a cesty k nemu, ako tú jedinú, správnu a nasledovania hodnú.

Nuž, a teraz poďme späť na začiatok, lebo tento text som začal s odkazom na energiu vďaky, ktorej neskreslený význam teraz už môžeme ľahšie pochopiť.

Ďakovať za čokoľvek, znamená zo psychosomatického, teda aj biochemického hľadiska, byť v súlade s tým, čo sa deje a nevytvárať za akýchkoľvek okolností odpor voči komu, či čomukoľvek. Byť totiž v súlade s tou verziou reality, ktorej sme práve súčasťou, je praktické na prípadné udržanie jej stavu, rovnako ako to môže byť i výborný „bod zlomu“, ak chceme, aby realita zmenila svoju formu (ak si chceme niečo nové „nakvantovať“). A ja preto ďakujem veľa a skutočne za všetko. Samozrejme, že prejaviť vďaku i pri akejkoľvek forme komunikácie s účinnou energiou tej SILY (kvantovaní) je rovnako tak pre našu psyché prospešné, lebo tým zároveň zvyšujeme energetickú hodnotu informácie (nášho zámeru), s ktorým práve narábame. Veď to iste poznáte aj v praktickej rovine všetci tí, ktorí ste už boli na seminári Matrix K.O.T.A.M.

Ak si ale myslíme, že nám tá SILA urobí po vôli preto, lebo sme ju pekne (vhodne) poprosili, či poďakovali, tak opäť skĺzame do formy modlárstva, čím do procesu zapájame sily elementálov, o ktorých potenciále nepochybujem, ale ho ani nevyhľadávam. Nevidím totiž zmysel komunikovať s manažérmi, keď môžem priamo s majiteľom agentúry. :)

Ja som už o tom všetko v podstate písal aj v minulosti, len som chcel dnes zdôrazniť a vysvetliť, k čomu je vlastne „ďakovanie“ prospešné, a tým všeobecnej verejnosti priblížiť jeho magickú silu zbavenú mýtov a legiend.

Už pred zopár rokmi som zdieľal, že ďakovanie môže prebiehať hoci i takto:
„Ďakujem, že som, kto som. Ďakujem, že mám, čo mám. Ďakujem, že viem, čo viem. Ďakujem, že smiem, čo smiem.“

Týchto zopár slov zopakovaných nahlas párkrát za sebou, dokáže odviazať náš potenciál tvorcu a priblížiť opäť o kúsok bližšie k jeho maximálnemu využitiu a reflexii TOHO, kým sme sem boli vyslaní. Lebo ak mám svetlo a nesvietim ním, márne je mi zaň ďakovať. :)

Vám ale ďakujem za Vašu pozornosť a trpezlivosť.

Kristián Tino Beňo
www.matrixenergie.sk
www.instagram.com/matrixenergie