Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Pre ďalšie pokračovanie na stránke prosím potvrďte využívanie Cookies súvisiace s Ochranou osobných údajov.
19. Mar 2020
close

Ešte je stále čas

Dovolím si to vysvetliť ešte raz, lebo cítim, že sme to, ako ľudstvo, nie celkom pochopili. Vnímam, ako v posledné dni narastá množstvo spoločných stretnutí, meditácií, ktorých nosným motívom je vyliečenie našej planéty, ukončenie ďalšieho šírenia vírusu a podobne. Ako som napísal v mojom prechádzajúcom príspevku, to všetko je krásne a svojou mierou to dokáže veci posunúť iným smerom, ale nemyslím si, že je to presne to energeticky pravé orechové, čo si súčasná situácia vyžaduje.

Preto opakovane, ak dovolíte, upozorním na fakt, že naša planéta nemá žiaden existenčný problém. Ten máme my, ešte presnejšie povedané, my sme ten problém a preto naša vôľa jej pomáhať, musí toto poznanie reflektovať. To, čoho sme svedkami, je totiž jednoduchým vyústením faktu, že ako ľudstvo sme výrazne narušili energetickú symbiózu medzi nami a našou hosťovskou planétou, so všetkým, čo k nej patrí. To, čo sa na Zemi v ostatnom čase deje, teda nielen s ohľadom na súčasnú virologickú situáciu, je len imunitná reakcia živého organizmu našej planéty na cudzorodí prvok, ktorým sme sa postupne my ľudia pre ňu stali.

Kritická väčšina kmeňa (obyvateľov) totiž úplne prerušila svoje vzájomné prepojenie sa s ňou a v tomto ohľade sme sa stali nežiadúcim elementom. Teda, ak chceme v tomto smere niečo skutočne praktické urobiť, nemusíme (môžeme) sa snažiť našu Zem uzdravovať, či meditovať za mier. Jedna jediná vec stačí, aby sa veci dali opäť do poriadku a my sme boli späť Zemou prijatí za svojich. Potrebujeme s ňou nadviazať opäť vedomé - skutočné spojenie, a tak jej imunitný systém presvedčiť o tom, že sem patríme a že nás nemusí zo svojho stredu úplne vykázať. Zdôrazňujem, hovorím o kritickej väčšine, na ktorú má dosah každý z nás svojou mierou a pričinením.

Preto, ak dovolíte, zároveň vysvetlím i jeden z praktických prvkov, ktorým sa dá to vyššie uvedomené, rovno vykonať. Je to jedna z mnohých iných ciest, ktorá je ale vykonateľná okamžite, každým jedným z nás. Dokonca sme v tomto smere už absolvovali aj malý tréning, keď sme stískali na svojej hrudi vankúšiky, ak si spomínate na môj príspevok zo 16.03. Ak teda máte chuť svojou mierou prispieť k obnoveniu harmonického vzťahu s našou Gaia a svojim spôsobom tak i k záchrane ľudstva, môžete to urobiť hoci i takto.

Ak máte doma glóbus, tak použite prosím ten, ak nemáte, nájdite vo svojom byte, či dome, akúkoľvek loptu. Glóbus, alebo lopta sa pre pre Vás totiž stane archetypálnym vzorom, do ktorého premietnete svoju predstavu planéty Zem. Niekde v tichu svojho súkromia sa len sústreďte na to, že glóbus, alebo lopta je zmenšeným modelom Zeme, dokonca si môžete fixkou na nej označiť miesto, kde si myslíte, že sa práve na nech nachádzate. Keď dosiahnete maximálnu mieru uvedomenia toho, že glóbus/lopta vo Vašich rukách je obrazom našej planéty, zoberte ho/ju do náruče, priložte na svoju hruď a začnite ju zahŕňať svojou láskavosťou. Jednoducho sa s ňou mojkajte, vyznávajte jej Vaše pocity, ktoré k nej, ako k našej Matke, cítite. Prosím, skutočne udržujte fyzické prepojenie sa Vašej hrude a jej zmenšeného modelu. V týchto momentoch sa začne diať presne to, čo dokáže opätovne s našou Zemou obnoviť energetické väzby a ona nás prestane považovať za nádor na svojom tele.

Ak teda máte chuť urobiť skutočne niečo zmysluplné v smere „uzdravenia“, nie je treba uzdravovať, len sa opäť do Zeme "zaľúbiť". Ona urobí všetko ostatné, bez potreby toho, aby sme mi jej museli čokoľvek radiť, alebo pomáhať. Čím viac sa budeme so Zemou láskať, tým rýchlejšie k zmenám príde. Čím viac nás bude, tým skôr sa staneme kritickou väčšinou, ktorá dokáže misky váh opäť dostať do rovnováhy. A môžete to robiť úplne nekoordinovane, kedykoľvek, kdekoľvek, bez potreby sa nechať niekým viesť, či manipulovať. Času máme v tieto dni dosť. Zatiaľ.

Ďakujem Vám, že to urobíte pre nás všetkých a že do toho „namočíte“ čo najviac ľudí, lebo ide skutočne o veľa. Myslím, že sila internetu nám teraz prichádza veľmi vhod. 

P.S. Vyššie opísaný spôsob je jeden z tisícov iných možných. Ak máte svoje spôsoby, ako so Zemou komunikovať a udržiavať tak s ňou harmonický vzťah, samozrejme, pokračujte v tom, netreba svoje zvyky a presvedčenia podľa kohokoľvek meniť. Nejde o to ako, ale či vôbec.

To je všetko, ešte raz v mene celého ľudstva ĎAKUJEM. 

Kristián Tino Beňo
www.facebook.com/matrixenergie
www.instagram.com/matrixenergie