Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Pre ďalšie pokračovanie na stránke prosím potvrďte využívanie Cookies súvisiace s Ochranou osobných údajov.
14. Feb 2020
close

Krátky príbeh slov

Napísané slová nemajú moc, sú mŕtve, podobne ako noty na notovej osnove. Ožijú až v hlave toho, kto si ich prečíta, alebo keď ich nahlas interpretuje, teda ich vysloví, prípadne zahrá na hudobnom nástroji. Noty, teda písaná podoba tónov, je cestou, ako zaznamenať ich určitý algoritmus, z ktorého je na konci zvukový príbeh, teda melódia. Tá môže našu dušu potešiť, zneistieť, či dokonca naplniť nechuťou. Slovami činíme to isté, na konci ich plynutia je len iný druh príbehu, ktorý zvykneme nazývať - realita. Prečo tu píšem niečo, čo dávno všetci viete? Pre toto.

Prosím, uvedomte si, ako sa chcete cítiť. Dôležité, nie ako sa cítite, ale ako by ste sa v tejto chvíli CHCELI cítiť. Nie som tu na to, aby som komukoľvek v tomto smere radil, preto ešte raz, sami zodpovedne usúďte, aká forma pocitovej reality vám vyhovuje. Pocit, ktorý vo vás toto uvedomenie vyvolal, teraz opíšte 10-12 rôznymi slovami. Môžu byť zo skupiny akýchkoľvek slovných druhov, teda podstatné meno, prídavné meno, sloveso, príslovka, či citoslovce. Čím viac druhov, tým lepšie. Napíšte si ich na papier, aby ste na ne nezabudli. Máte? Fajn!

Teraz sa pozrite na čokoľvek vo vašej blízkosti. Môže to byť váš kolega/kolegyňa, monitor počítača, zošívačka na papier, alebo váza s kvetmi. Pri uvedomení si toho, na čo sa pozeráte a krátkej hodnotiacej úvahe s tým spojenej (tá prebieha vždy, len je rýchla, letmá, lebo ju tvoríme svojim podvedomím), použite najmenej 5 slov z tých, ktoré ste predtým na papier napísali. Všimnite, ako sa pritom cítite a uvidíte, že všetko vo vašom okolí vám začne potvrdzovať pocit, ktorý si prajete zo svojho života mať. Fake it, till you make it. Následne sa vaša realita začne meniť aj fyzikálne a jej matrix začne mať podobu sveta, o ktorom ste doteraz len občas snili.

Užite si to, každý podľa svojho priania a šťastného Valentína, Raťafáka Plachtu ale aj Slniečko na rukavičke, Vám, kamaráti moji, prajem. 

Kristián Tino Beňo
www.instagram.com/matrixenergie