Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
5. Nov 2019
close

Liečivá sila chvály

Hľadáme kľúč k odomknutiu našich skrytých možností, pričom zďaleka nevyužívame naplno ani tie, ktoré žiadne "odomykanie" nepotrebujú. Jednou z nich je unikátna schopnosť CHVÁLIŤ a s ňou spätá až energetická smršť, ktorou sme schopní okolnosti našej reality nielen harmonizovať, ale doslova z nich vytvárať úplne nové, až zázračné skutočnosti. Pre zaujímavosť, ďakovanie a chválenie má rozdielne energetické vzory, pričom práve chválenie môže byť pre niekoho z Vás tým účinnejším prvkom. Skúste dať tomu aspoň šancu, prosím a sami už uvidíte.

Našu možnosť CHVÁLIŤ by sme mali začať uplatňovať v prvom rade smerom k tej sympatickej osobe v zrkadle, ktorá sa na nás usmieva, či škerí vždy, keď sa doň pozrieme. Jednoduché „óóó, ty vyzeráš dnes opäť zázračne“ vyslovené smerom k nášmu odrazu, dokáže niekedy viac ako denná dávka antidepresív. Hľadať a zdôrazňovať svojimi slovami znaky krásy je rovnako dobrým nápadom aj smerom k ľuďom navôkol. Tam je možno fajn, zamerať svoju pozornosť na jej nefyzické prvky, aby sme neboli obvinení z harašenia. J A práve chváliť u iných ich ochotu, šikovnosť, nápaditosť, či čokoľvek iné, čo možno obvykle považujeme za prirodzené, roz-rezonuje objekt chvály do príjemného pocitu, ktorý bude prameniť z činnosti chemickej továrne ľudského organizmu, teda z výlučkov jeho žliaz. V súlade s touto hormonálnou činnosťou bude i posilnená imunitná odolnosť človeka a teda v podstate ho svojou chválou poliečime a zároveň sami sebe nahráme mini-program, ktorým nám realita bude prinášať ďalšie a ďalšie príležitosti preto, aby sme ju mali prečo sláviť(chváliť) aj naďalej.

Nuž a možno bude fajn, ak si zvykneme chválou napĺňať aj naše každodenné bytie. V tomto smere sa nemusíme vôbec krotiť a v duchu, či osamote aj nahlas, môžeme CHVÁLIŤ jednoducho svoj život, jeho akúkoľvek chvíľu, alebo vôbec možnosť byť CHVÁLY schopný. A môže to vyzerať hoci aj takto: „Chválim miesto, kde teraz som. Chválim zázrak tejto chvíle. Chválim možnosť zažívať to všetko chvályhodné. Chválim deň, ktorý skončil a chválim i ten, ktorý príde“.

Ono sa to možno na prvý pohľad nezdá, ale z hĺbky svojho bytia vedená chvála dokáže skutočné zázraky, lebo s chválou sú vždy spojené biologické zmeny v našom organizme, a z toho vyplývajúce rezonančné prvky, ktoré vplývajú na kvalitu celkového obrazu našej reality.

To je všetko, chvála Vám, že ste mi umožnili toľko chvály, milí kamaráti. J

Kristián Tino Beňo

www.instagram.com/matrixenergie