Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
24. Sep 2019
close

Energia daru

Mojou prácou blogera aj lektora sa snažím dávať „staré“ informácie do „nového“ kontextu. Nevidím zmysel v opakovaní toho, čo bolo už v tisíc rôznych podobách napísané niekým iným, pričom ide stále o rovnaký obsah. Preto i nasledujúci text a informácie v ňom pramenia zo známych (staro)magických, alebo (novo)fyzikálnych zákonov, podľa toho, či Vám je bližšia ezoterika, alebo kvantová fyzika. Nuž, ale poďme priamo k veci.

Dostať od niekoho niečo, či niekomu čokoľvek darovať sa vždy spája s predmetom danej výmeny, teda s darom. Ten môže byť nástrojom, ktorý nám prinesie do života radosť, rovnako tak v ňom môže spôsobiť veľa škôd. To platí pre dary prijaté, rovnako ako odovzdané. Dovolil by som si preto zdieľať s Vami niekoľko mojich poznatkov vychádzajúcich z reálnych skúseností, ktoré zohľadňujú spojitosť energetickej podstaty daru a toho, koho sa týka.

Pri akomkoľvek odovzdaní niečoho, čím chceme urobiť niekomu radosť, či prejaviť mu svoju náklonnosť, je dôležité, aby sme v prvom i v každom ďalšom pláne mali na zreteli čistotu emócie, ktorú chceme s darom vyjadriť. Teda, aby v momente nášho narábania s darom, t.j. pri rozmýšľaní o jeho forme, pri jeho zaobstaraní, či odovzdaní, bola prítomná výlučne radosť, či priateľstvo, alebo láska ako forma náklonnosti, o ktorú nám ide. Vtedy je zaručené, že obdarovanému prinesie do jeho života (informačného kódu, karmy, osudu, duše) výhradne to, čo sme darom mu mienili odovzdať. A zároveň je istá informačná čistota rezonančného odrazu, ktorý je prítomný v každom okamihu nášho bytia, ktorý nám obratom prináša do nášho života (opäť si môžete dosadiť akékoľvek pomenovanie) presne to isté, dokonca násobené premennou osobnosti, ktorej sa to týka.

Rovnako tak je kľúčovým faktorom plnosť „odovzdania“ daru, teda aby sme sa ho skutočne naplno "pustili" a neudržiavali s ním svoje podprahové energetické puto. Môžeme tým totiž obdarovanému aj nám viac uškodiť, ako prospieť. Asi je mnohým jasné, ako môže jeden obyčajný dar odovzdaný nie čistým spôsobom, obrátiť život naruby jednej i druhej strane. Rovnako tak môže zabezpečiť trvalú radosť, prosperitu, či dokonca zdravie. Ale o tom zase niekedy inokedy, lebo počet mojich písmen by bol nad rámec obvyklého množstva, ktoré sú ľudia v dnešnej uponáhľanej a instantnej dobe ochotní zväčša prijať/čítať.

Ďakujem Vám za Váš čas a prípadnú spätnú väzbu s Vašimi skúsenosťami v danom smere v komentároch na Facebooku k tomuto článku.

Kristián Tino Beňo

www.instagram.com/matrixenergie