Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
27. Aug 2019
close

Špeciálne schopnosti patria všetkým

Zjednodušovať, nie zľahčovať je mojim osobným krédom, ktorým sa riadim pri písaní článkov i pri vedení seminárov. Mám totiž stále na zreteli masívnosť dôsledkov, s ktorými je opätovné UVEDOMENIE si schopností človeka spojené. Jednoducho, s ohňom sa nezabávam, ale s radosťou s ním nachádzam spoločný súlad.

Preto si dovoľujem opäť raz zdieľať s Vami jednoduché cvičenie, ktorým dokážeme o kus posunúť seba i ostatných, s ktorými sa o tieto informácie podelíme. Spája sa s uvedomením si svojho presahu bytia nad rámec fyzického tela a zároveň postupného seba-spoznávania a rozširovania s tým spojených možností. Ako obvykle, môžeme ísť rovno na to.

Bude možno fajn, ak cvičenie zo začiatku budete vykonávať na mieste, kde nebudete nikým a ničím rušení. Prosím, pohodlne sa usaďte, pre tento stupeň cvičenia nechajte svoje oči otvorené a vnímajte na niekoľko sekúnd svoj dych a pocity, ktoré práve máte. Sústreďte sa výhradne na pozorovanie toho, ako sa cítite, čím sa zároveň postupne utíšia i Vaše myšlienky. Keď si budete vedomí svojich momentálnych pocitov, preneste svoj pohľad do niektorej časti miestnosti, v ktorej sa nachádzate a dané miesto pozorujte. Po 10-20 sekundách si začnite riadene všímať, ako sa zmenili vaše pocity, teda, či endokrinný systém Vášho tela reaguje na zmenu optického uvedomenia si inej časti priestoru. Následne preneste svoj pohľad zase na inú časť izby a zopakujte tento proces i niekoľkokrát. Vždy si, prosím, uvedomte ako reagujú vaše pocity (vibrácie tela) na zmenu pozorovaného miesta, čím sa zoznámite so schopnosťou človeka vnímať energetický potenciál (vibráciu) priestoru aj bez nutnosti sa v ňom priamo fyzicky nachádzať. Zároveň tak budete cibriť svoj zmysel zachytávať aj iné informačné (rezonančné) odkazy, ktoré sa viažu nielen na špecifiká geo-lokalít, ale aj každodenných životných situácií. O praktickosti tejto našej schopnosti asi nemusím nič viac písať. Toto cvičenie sa dá samozrejme postupne rozvíjať a posúvať do ďalších stupňov „obtiažnosti“, ale o tom napíšem možno viac opäť niekedy inokedy.

P.S. Pre malú zaujímavosť, tí z Vás, ktorí si prajete tak učiniť, prosím, napíšte mi do komentárov na Facebooku, akú "vibráciu" cítite, keď sa zameriate na obrázok, ktorý je súčasťou článku k tomuto textu na FB Matrix Energie. Riadene som totiž doň niečo nahral a som zvedavý, ako sa stretnú, či nestretnú naše pocity. 

Ďakujem vám za Vašu láskavú pozornosť, priatelia.

Kristián Tino Beňo

www.instagram.com/matrixenergie