Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
17. Júl 2019
close

Na zdravie a bezvedomie

Experimentovať s rozšíreným stavom vedomia má, podľa mňa, zmysel vtedy, ak ním nachádzame cestu k objaveniu podstaty a zmyslu nášho bytia. To, v ruka v ruke, zároveň vedie k prevzatiu kontroly nad okolnosťami života vo všetkých jeho rovinách. Či už fyziologickej, vzťahovo-spoločenskej, alebo dokonca i ekonomickej. Je veľmi nutné dodať, že pri zdieľaní svojich poznatkov s ostatnými, či už vo forme mojich článkov, alebo seminárov, toto všetko činím bez toho, aby som sa komukoľvek snažil radiť, akú kvalitu čohokoľvek by mal vo svojom živote nachádzať. Relativita všetkých smerov fyzickej reality je istotne jasná každému, kto mal už možnosť zažiť jej rôzne polohy, keďže v každom „dobre je kus zla a v každom zle sa ukrýva nemalá miera dobra“. To píšem len preto, aby bolo jasné, že ani nasledujúce riadky nemajú byť mojou aktivitou, ktorou by som sa odvážil komukoľvek radiť, aby ich nasledoval. Budem rád, ak ich zoberiete len ako črepinu inšpirácie do Vašej mozaiky obrazu osobnej reality.

Viac ako 7 rokov trvá moja cesta smerom k oslobodeniu ducha, mysle i tela. Všetky moje „pokusy“, ktoré som za tú dobu sám so sebou vykonal, boli vždy v kontexte prirodzenej formy zmeny stavu môjho vedomia. Nikdy som teda nepoužil žiadne psychotropné látky, bez ohľadu na to, či sa v prírode vyskytujú prirodzene, alebo sú umelo vyrobené. Je to preto, lebo mojim cieľom nikdy nebolo samotné dosiahnutie daného zmeneného stavu vedomia, ale to, čo sa s ním/v ňom dá následne konať. A práve jeho navodenie nevynúteným spôsobom, stiera nielen prípadné riziká s ním spojené, akou môže byť vznik tzv. psycho-spirituálne krízy, ale zároveň umožňuje, aby sa naša myseľ stala prostriedkom, ktorý môžeme naďalej cielene používať ako tvoriaci nástroj našej reality. Teda z otroka mysle, sa stávame jej pánom. Nuž a veľa času mi trvalo pochopiť a prijať, že v tomto smere bol mojim veľkým bremenom alkohol. Teda tá súčasť "našej kultúry“, ktorú som zvykol konzumovať v nie množstve inom, ako je v našich končinách zvykom. Áno, aj „príležitostné“ popíjanie predstavovalo v mojich cvičeniach prekážku, ktorá ma vždy, keď sa mi podarilo učiniť tri kroky vpred, dostala o dva späť.

Pred viac ako jedným rokom som sa „náhodou“ rozhodol, že sa na niekoľko týždňov alkoholu úplne zbavím, netušiac, že ma to privedie k úplne novým zážitkom a možnostiam. Dnes už viem, že som si týmto odhodlaním ušetril roky môjho „seba-duchovného-rozvoja“, lebo predsa len sa ľahšie kráča, ak Vás nič neťahá späť. V jednoduchom príklade za mnohé iné uvediem, že ak som sa predtým dokázal energeticky napojiť na strom, rieku, či kameň, po niekoľkých týždňoch abstinencie som už dokázal s nimi i komunikovať, čo bolo pre mňa dovtedy nepredstaviteľné.

To je všetko, čo som chcel napísať, článok nemá žiaden záver. Prosím, urobte si ho sami. J

Ďakujem Vám za Vašu trpezlivosť, kamaráti.

Kristián Tino Beňo

www.instagram.com/matrixenergie