Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
6. Júl 2019
close

Zázrak zmyslu bytia

Fenomén „zázračného uzdravenia“ zaujíma ľudstvo asi od nepamäti. Tento záujem vychádza z úplne prirodzenej túžby, skoro každého človeka, žiť svoj život čo najdlhšie. Nie vždy sú tomu „okolnosti“ naklonené a život sa končí niekedy skôr, ako je práve dejinný vekový priemer. Vtedy sa zvykne hovoríť o predčasnosti úmrtia, ktorá môže mať rôzne príčiny. Jednou z nich býva nejaké ochorenie, na ktoré v danom čase neexistuje prirodzený, či umelo vytvorený liek. A tak, ak má niekto práve v tomto smere smolu a ochorie na „nevyliečiteľnú“ chorobu, zväčša pribudne jeho meno do štatistiky už spomínaných predčasných úmrtí.

Zväčša, nie vždy, lebo naprieč dejinami času ľudstvo spoznalo, že stále existuje akási posledná možnosť „zázraku“ spojená so spontánnym vyliečením jednotlivca. Nájdenie okolností, ktoré predchádzajú takejto forme „zázraku“, sú kľučom, ktorého následná replikácia dokáže z neho učiniť dielo každodenna. Cesta akou sa "zázrak" dá vyvolať je niečo, po čoho komplexnom spoznaní, pátrame po veky vekov. I ja som posledné roky svojho života naplnil práve hľadaním tých jednotlivých čriepok, ktoré k nemu vedú a postupne ich zdieľam s kýmkoľvek, kto má o to záujem. Preto si dovoľujem i teraz JEDNU z nich Vám dať k dispozícii k zváženiu a vyskúšaniu.

Väčšina zdokumentovaných "zázračných" uzdravení má totiž spoločnú aj nasledujúcu vec. Človek, ktorého sa tento fenomén osobne dotkol, bol príliš niečím „zaneprázdený“, aby práve vo chvíli vypuknutia jeho ochorenia, podľahol jeho následkom. Prípadne jeho uzdraveniu predchádzala akási „dohoda“ s Vesmírom, pri ktorej bola jasne deklarovaná nevyhnutnosť pokračovania jeho ďalšieho fyzického pobytu tu na Zemi. Jeden i druhý prípad v sebe nesie informáciu o účele existencie a nevyhnutnosti jej pokračovania. Môžeme to nazvať i ZMYSLOM BYTIA, ktorého informačná hodnota a jej energetika následne ovplyvňuje fyziologické procesy, ktoré sa dejú s telom a jeho nehmotnou podstatou.

Teda práve prítomnosť ZMYSLU bytia je jednou zo zložiek, ktoré dokážu veľmi účinne podporiť zámer, ešte „tu“ zopár rokov zostať. Vy, ktorí ste už boli na mojich seminároch, isto máte spojený aspekt „hľadanie odlišného“ práve aj s touto veličinou a ak nemáte, tak ju len jednoducho spojte. Pre Vás ostatných, drahí priatelia, ktorí ste možno práve teraz v akútnej zdravotnej núdzi a ste spojení so svetom možno už len cez internet, si dovolím odporučiť túto jednoduchú vec. Keď budete Vašim spôsobom energeticky pôsobiť, zadávať zámer, modliť sa, či akokoľvek inou formou viesť dialóg s kvantovou Silou, Správcom vesmíru, či Bohom, zapojte doň svoje UVEDOMENIE si Vášho ZMYSLU BYTIA, pre ktoré je nevyhnutné, aby ste boli ZDRAVÍ. A potom sa nechajte unášať všetkým, čo sa začne diať. J

Toto je síce len jedna z okolností, ktoré nás dokážu doviesť k niečomu, čo zvykneme definovať ako zázrak, ale možno práve TEBE tento kúsok skladačky chýbal. J

Ďakujem, že som ho mohol s Tebou zdieľať.

(A oveľa viac sa môžete dozvedieť v ostatných mojich článkoch, alebo priamo na seminároch, ktorých zoznam môžete nájsť na tejto stránke.)

Kristián Tino Beňo

www.instagram.com/matrixenergie