Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
2. Jan 2019
close

Stav informačného vákuua

Chystám sa k napísaniu tohto článku už dlhšiu dobu.

Je mi jasné to, čo by som rád s Vami zdieľal, ale nebolo mi zrejmé, ako to mám zrozumiteľne preniesť do viet. Asi ste na to niekedy boli podobne, takže, verím, že ma viete pochopiť. J V podstate nejdem napísať nič nové, lebo aspekty „všímať si inakosť, nie rovnakosť“, či „technika reflektoru“, ktoré isto poznáte z mojich predchádzajúcich článkov, prípade seminárov, majú vo svojej podstate za úlohu to isté, o čom by som rád dnes napísal pár slov, ale iným spôsobom. Systém vedomej tvorby reality, alebo, ak chcete, kvantovanie, je totiž systémom, ktorý funguje v absolútnom merítku, len treba poznať celistvosť daného systému. Lebo akýkoľvek zmätok pri vytváraní „kvantovacích“ okolností, zadávaní zámeru, či „osvedčenia“ priebehu jeho naplnenia, sa premieta do celkovej ne(kvality) našej reality.

A práve faktor „osvedčenia“ býva často tým prvkom, ktorým celú nastupujúcu zmenu reality často úspešne zvrtneme smerom, po ktorom nielenže neprichádza k naplneniu nášho želania, ale dokonca naopak, veci sa môžu začať diať v jeho úplnom kontraste. Ako som vyššie spomínal, napísal som k tomu už viacero textov v minulosti a veľmi podrobne to krok po kroku preberáme na každom jednom základnom aj pokračovacom seminári. Ale ja som si dal za úlohu, aby sa so svojou silou vedome tvoriť si svoju realitu zoznámil úplne každý, kto o to stojí, bez nutnosti na akýkoľvek seminár ísť, preto stále hľadám formu informačného „vycibrenia“ jednotlivých zložiek „kvantovania“ i touto textovou formou.

No a práve preto by som bol rád, aby ste dali šancu i tomuto postupu. Vytvorte akési „informačné vákuum“, ktoré obklopí Vaše bytie v momentoch, kedy sa „nudíte“, teda, keď nemáte práve čo na práci a kedy sa myseľ zvykne vybrať na svoj obvyklý informačný trip, teda začne hodnotiť, predpokladať, vyvodzovať, obávať sa a podobne. A síce tým, že si zvedomíte svoje energetické prepojenie sa s energetickým Zdrojom(Stredom) nášho Vesmíru. Jednoducho sa vedome zamerajte na to, ako sa o Vás zaujíma práve daný Zdroj a pozorujte ako na to reagujú Vaše pocity.  Z daného poznania nemusíte nič vyvodzovať, samotné pozorovanie je dostatučujúce. V podstate ide o to, čo nazývam vedomým bytím, teda žitie v realite, bez nutnosti byť s ňou v neustálom informačnom dialógu. Teda, byť v stave, kedy som schopný pozorovať, ale pozorované meniť do čo najmenšej miery, aby som nebol prekážkou pri transformácii zo stavu A, do stavu B.

To je všetko, o čo mi išlo, sa dostaví a vytvoríme tak o niečo onakvejšie podmienky k tomu, aby sme nezavadzali veciam v ich dianí viac, ako je nevyhnutné.

A teraz, povedzte, prosím, kamaráti, napísal som to dostatočne jasne? Ak nie, tak ma to mrzí, ak áno, verím, že sa budete tešiť a ja s Vami.

Ďakujem Vám za Vašu láskavú pozornosť.

Kristián Tino Beňo

www.instagram.com/matrixenergie