Na týchto webových stránkach používame len základne cookies pre správne fungovanie stránok.
12. Dec 2018
close

Stačí len spoznať KĽÚČ

Myslím, že toto je veľmi praktická vec.

Ide o niečo, čo isto poznáte z mojich seminárov, no vysvetlené iným spôsobom pre "širokú verejnosť", aby sme sa mali fajn všetci. Preto prosím o Vašu láskavú trpezlivosť, ak budete čítať niečo, čo Vám je už dávno jasné, priatelia. :)

Veľa rôznych alternatívnych terapeutických techník zameriava svoju pozornosť na odstránenie príčin našich problémov. Čo sa na prvý pohľad vôbec nemusí zdať ako zlý nápad. A tak hľadajú zdroj trápenia v našej mladosti, detstve, prípadne v genetickom odkaze našich predkov, alebo minulých životov. A tí, ktorí cítia, že to je ich „cesta“, celkom isto to pre nich cesta i je. :)

Dovolím si Vám predstaviť môj pohľad, ktorý Vám dávam na zváženie a možno i osobné praktické posúdenie. Hľadať totiž príčinu svojich problémov v minulom konaní, či zmýšľaní je síce technicky možno správne, no v podstate nevykonateľné. Zaberie to totiž veľa času a výsledok je skutočne zväčša veľmi neistý. O tom sa nebudem teraz rozpisovať, lebo to nie je podstatné preto, čo by som rád s Vami zdieľal ja. Takže.

Máme teraz a tu a v ňom i problém, ktorý sa nám zdá, že nie je pre nás úplne nevyhnutný. Vieme teda, aký máme zámer a vieme rovnako, že je potrebné, aby sa s „teraz a tu“ spojil v niečo, čo definujeme ako svoju novú, žiadanú realitu. Lenže ako, kde, prečo, koľko a čo za to? :) Zmätok v pozorovaní a definovaní stavu našej reality, následne opäť len prináša chaos do jej fyzickej podoby.

Potrebujeme teda nájsť KĽÚĆ, ktorý nás k naplneniu zámeru privedie. A to je vlastne ONO. Prosím, začnite namiesto obzerania sa späť k bráne toho starého, hľadať vôkol seba KĽÚČ k stavu novému. Naša realita je vlastne taký plastický sen a v momente, keď začneme hľadať KĽÚČ, začneme často odkrývať i príčinu našich problémov, cez jasné a konkrétne vyzvanie k akcii, ktorá nás privedie k jeho prepisu. To ja považujem za zmysluplné a skutočne praktické. Vtipné je, že ak aj patríte k skupine ľudí, ktorí chcú, aby sa veci len tak diali a túžite po zbavení sa akejkoľvek túžby „po hmote“, teda odmietate svoju prirodzenú schopnosť a moc, hľadanie KĽÚČA môže i Vám byť veľmi nápomocné. Vtedy idete skutočne plne „s prúdom“ a možno budete veľmi prekvapení, na čo všetko narazíte. J 

Takže, ešte raz. Po stanovení hoci ranného zámeru smerom k svojmu dňu, pohľadajte KĽÚČ, ktorý sa ukrýva v udalostiach, ktoré sa začnú diať. Čím je uvedomenie si hľadania intenzívnejšie, tým sa nový stav reality skôr „rozbalí“, lebo s rozpoznaním KĽÚČA už nebude treba žiadnych ďalších rád. Jednoducho budete vedieť, čo treba, ak bude niečo treba. Ak nie, budete to vedieť tiež. A čo môže byť tým KĽÚČOM, pýtate sa? Všetko, lebo skutočne vo všetkom sa ten KĽÚČ aj ukrýva. A nie, toto nie je hra mojich slov, ale skutočná cesta k zázrakom. Len si jednoducho počas dňa pri vnímaní sveta navôkol povedzte: „Ak je toto ten KĽÚČ k naplneniu môjho sna (zámeru), čo mám s ním urobiť?“ To je všetko, ostatné Vám už bude jasné a krása sa začne diať. :)

Ďakujem Vám za Vašu pozornosť, priatelia. 

Kristián Tino Beňo

www.instagram.com/matrixenergie