Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Pre ďalšie pokračovanie na stránke prosím potvrďte využívanie Cookies súvisiace s Ochranou osobných údajov.
4. Aug 2018
close

Rozšírené vnímanie reality.

V mojom živote sa udialo zopár zvláštnych vecí, ktoré ma priviedli k rozhodnutiu napísať tento článok. Informácie v ňom nemajú byť akýmkoľvek fundamentálnym návodom na čokoľvek. O ničom sa nikoho nesnažím presvedčiť, len jednoducho opisujem moje zážitky, ktorými v posledné týždne, dni a hodiny prechádzam. Takže, tak.

Tí, ktorí ste už stihli navštíviť môj seminár, iste ste odo mňa počuli odporúčania smerom ku (ne)konzumácii alkoholu a súčasnom otvorení kvantového poľa, rovnako ako to, že som zároveň jasne deklaroval i to, že nie som žiaden abstinent. Od začiatku som totiž vnímal, že otvorené pole a etanol nie sú úplne šťastnou kombináciou, vzhľadom na možný konflikt zmenených rovín vnímania a následného ovplyvňovania našej reality. I preto som sa alkoholu vždy pri „kvantovaní“ úplne zriekal, no v dni, keď som neviedol seminár, alebo nemal terapiu, som bol naďalej taký ten klasický „slovenský“ konzument 2-3 pív, 2-3 do týždňa, napriek tomu, že som po celý čas som cítil, že je táto železná košeľa zvyku pre mňa skôr na príťaž.

Pred niekoľkými týždňami som ale dostal jasný signál, že kompatibilita oboch týchto zložiek je skutočne niečím, čo si vyžaduje moju zvýšenú pozornosť. Preto som sa rozhodol, že prejdem na úplne „suchý“ režim a alkohol, v akejkoľvek jeho forme, som prestal používať. Už v priebehu prvého týždňa som začal pociťovať drobné zmeny v rovine môjho vnímania, ktoré vyvrcholili na práve prebiehajúcej dovolenke. Áno, tento článok píšem na mojej hotelovej izbe, keďže dnes ráno som sa zobudil do úplne "iného sveta", než bol ten, do ktorého som včera zaspával.

Ihneď po prebudení som si totiž všimol, že som začal naplno vnímať ten rozmer reality, do ktorého som dostávam ja i moji priatelia na seminároch, pri práci s „technikou kvantových modulov“. Len zopakujem, že počas cielenej práce s vedomím ide o stav, ktorý je úplne prirodzený a i veľmi užitočný smerom ku komunikácii so SILOU a „ohýbaniu“ reality, veď nakoniec to poznáte sami. 
Lenže, od dnes sa stal tento stav súčasťou môjho vnímania sveta akosi napevno a dokonca i intenzívnejšie, než tomu obvykle bolo. Mnou vnímaná realita dostal akýsi "5. rozmer", ak čas počítame za ten štvrtý. Obraz, ktorý vnímam, sa akoby ponoril do „akvária“, ak to mám čo najjednoduchšie opísať, kedy je obvyklý 3D priestor, vyplnený akousi "substanciou", v ktorej dokážem už permanentne vnímať informácie, ktoré sú fyzickému zraku, obvykle, nečitateľné. Ak by som nebol na tento stav zvyknutý z vedomého „kvantovania“, asi by som prepadol panike a vyhľadal psychiatra, takto som sa len potešil, že to všetko môžem odteraz vnímať nepretržite.

Nie, toto nepíšem preto, aby som sa tým chválil, alebo sa, nedajzdroj, sťažoval.  Dovoľujem si to zdieľať z dvoch základných dôvodov. Tým prvým je MOŽNÉ hľadisko vplyvu mojej úplnej abstinencie na oveľa hlbšiu hladiny vnímania reality, ktorá sa dostavila už po pár týždňoch tohto zmeneného životného štýlu a po druhé preto, že ak sa niečo podobné stalo, či stane i Vám, nie je treba ihneď prepadať panike. Naopak, myslím, že ide o aspekt, ktorému bude čeliť, skôr či neskôr, úplne každý, ak sa tak už, pravda, dávno nedeje.

Súčasťou tohto môjho osobného príbehu je ešte jeden významný aspekt, ktorý som naznačil už v inom predchádzajúcom článku, ale o ňom pripravujem oveľa rozsiahlejší materiál, ktorý raz zverejním tiež. Myslím, že sa budú diať veľmi príjemné veci, ktoré nám mnohé veci v živote oveľa, oveľa uľahčia.

A ešte jedna vec, určite nie nepodstatná pre tých z Vás, kamaráti, ktorí túžite daný stav „rozšírenej reality“ prehlbovať riadene a nečakať na jeho spontánne objavenie. Podľa mojich predpokladov a predchádzajúcich skúseností, potvrdených mojimi fyziologickými prejavmi, toto „nové“ vnímanie reality je skutočne veľmi úzko spojené s poľom nášho srdca, ako i s energetickým centrom mozgu, a k jeho intenzívnejšiemu, riadene vyvolanému zážitku, bude určite na mieste, pri "tréningu", vždy priradiť procesy, ktoré činíme na oboch seminároch, teda nielen na „vedomom bytí“, ale aj na K.O.T.A.M.-e, a ktoré som z časti už opísal i v mojich článkoch. A ak patríte medzi tých, ktorí už máte naprogramovanú i "pyramídu Vedomia", stačí len jej existenciu cvičením upevňovať.

To je všetko a ešte raz si dovoľujem zopakovať, že nikoho nenabádam k abstinencii, ani k ničomu podobnému, lebo všetci to máme mať také, aké sami chceme. A ktovie, aké to budem mať zajtra ja. 

Ďakujem Vám za Vašu láskavú pozornosť, priatelia.

Kristián Tino Beňo
www.instagram.com/matrixenergie