Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Pre ďalšie pokračovanie na stránke prosím potvrďte využívanie Cookies súvisiace s Ochranou osobných údajov.
17. Mar 2018
close

Dôležité informácie, zvlášť pre tých z Vás, ktorí kvantujete na základe článkov.

Vedomé tvorenie reality je prirodzená schopnosť každého jedného človeka. Vo svojej podstate je oveľa prirodzenejšie ako tvorenie nevedomé, ktoré je v našich časoch ale dominantné. Návody ako to robiť, sú hlavnou témou tejto stránky, rovnako ako i mojich seminárov, kde zároveň ukazujem to, ako „odobrať“ moc nad stavom našej reality našej podvedomej mysli. Kľúčovým faktorom je práve to známe „všímanie si inakosti“, ktoré je nevyhnutné preto, aby bola zachovaný potenciál programov vedomej mysle. I to som už v niektorom zo starších článkov podrobne vysvetlil. Dovolil by som si s Vami zdieľať ďalší spôsob ako udržať svoju pozornosť vo „bdelom stave“, ktorý bude možno pre niektorých z Vás zrozumiteľnejší. Ako na to? Jednoducho.

Stačí, ak si pár krát za hodinu položíte túto jednu otázku: „Kristián (prosím, doplňte Vaše meno), kde si?“ Po tom, ako sa uistíte kde skutočne ste, a k tomu príde na základe niekoľko sekundového „rozhliadnutia sa“ a uvedomenia si priestoru a dejov, ktorých ste práve súčasťou, si len odpoviete: „Tu som!“. Prosím, v začiatkoch stačí, ak to vykonáte 2-3 krát za hodinu, aby ste svoju pozornosť nechali na tento štýl vnímania nabehnúť postupne a krok po kroku si na daný stav vybudujete „návyk“, čo so sebou prinesie veľmi veľa praktických výhod. Iste mnohí z Vás už vedia i akých, lebo „moc prítomného okamžiku“ je opisovaná vo veľmi veľa knihách, napríklad v tých od PÁNA spisovateľa meno Eckhart Tolle.

V každom prípade, smerom k "našej veci", teda prevzatiu VEDOMEJ moci nad svojou realitou, nám „bdelosť“ veľmi pomáha, keďže daný stav eliminuje silu už vyššie spomínanej mysle podvedomej. Je to tak jednoducho preto, lebo v stave „absolútnej prítomnosti“, podvedomá myseľ nie je schopná generovať kódy napojené na minulé zážitky, či budúce očakávania, teda, HEURÉKA, je maximalizovaný potenciál kódov vytvorených na základe vedomého rozhodnutia. Ak teda tvoríte svoju realitu len na základe postupov, ktoré zdieľam v mojich článkoch, prosím, zakomponujte do procesu Vášho bytia i toto moje jednoduché odporúčanie a verím, že následne to opäť bude celé ešte viac hamkovejšie...:)

Ďakujem.

Kristián Tino Beňo