Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Pre ďalšie pokračovanie na stránke prosím potvrďte využívanie Cookies súvisiace s Ochranou osobných údajov.
3. Jan 2018
close

Prameň zdravia z kvantovania.

Ak sa spojíme, toto môže byť VEĽKÉ, kamaráti moji „vedomí“ a preto VEĽMI prosím o Vašu pozornosť. Svet Vás totiž potrebuje. Toto nie je obvyklý text, ale ponuka a prosba o využitie Vašich schopností s jasne definovaným cieľom. Myslím, že ideme spolu písať dejiny...:)

Tak, keď už máme ten rok s novým číslom, bolo by načim začať ho niečím novým tiež. A bude to niečo, čo si bude vyžadovať trocha trpezlivosti a veľa spolupráce, pretože by som bol veľmi rád, aby sme to naše „kvantovanie“ posunuli spoločne opäť o kus bližšie k svetu vôkol nás. Bez Vás, kamaráti, to sám nedám, preto Vás prosím o prečítanie celého článku a v prípade Vašej vôle sa do toho zapojiť, i o aktívnu spoluprácu. Takže, ideme na to.

V tejto chvíli je už medzi mojimi priateľmi veľa absolventov oboch mojich seminárov, takže viem, že už môžeme ísť do toho, čo mám v pláne už dlhšiu dobu. Veľmi rád by som totiž tej „skeptickejšej“ časti nášho spoločného sveta ukázal, akú moc má SILA ľudského vedomia, ak je vedená rovnakým smerom. Jednoducho ide o to, že by som len rád preniesol do praktickej roviny našu schopnosť práce s torusom a „kódom dokonalosti“ k úžitku kohokoľvek, kto o to bude stáť a zároveň tak i ukázal, že „posvätné“, či „zázračné“ miesta máme ako ľudia v moci „vyrobiť“.

Uvedomujem si, že sa vystavujem(e) možným posmeškom okolia, ale mne je to akosi dosť jedno a verím, že konečný efekt bude prínosný pre všetkých a že nakoniec aj ten posmech možno prejde v radostný smiech. Najskôr ale treba akosi začať. Môj úmysel rozdeľujem do troch krokov, ktoré budú na seba postupne naväzovať.

Krok č.1 – (prosba o spoluprácu všetkým bez rozdielu – časový harmonogram od DNES)

Tým je moja prosba, aby ktokoľvek z Vás prišiel s návrhom prírodného PRAMEŇA VODY, ktorý je VEREJNE a čo najmenej obtiažne dostupný pre všetkých tak, aby bol zaručený k nemu prístup každému bez výnimky. Ak teda poznáte vo svojom okolí PRAMEŇ, alebo STUDŇU s pitnou vodou, z ktorej si môže KTOKOĽVEK načapovať a vziať so sebou, prosím, napíšte nám o tom dolu do komentárov, spolu s fotografiou daného miesta a stručným popisom jeho polohy. Ja si dovolím následne vybrať (zatiaľ) jednu lokáciu, ktorá sa stane predmetom ďalšieho kroku.

Krok č.2 (prosba o spoluprácu mojim priateľom „kvanterom“ absolventom aj seminára Matrix K.O.T.A.M. – časový harmonogram - potvrdenie účasti od DNES, samotná kvantovacia akcia v priebehu niekoľkých dní po oznámení)

V ňom poprosím Vás, kamaráti mojich „vedomí“, aby sme spoločne, potom ako urobíme „výber“, dané miesto vystavili tomu, čo Vy iste poznáte (torus+kód dokonalosti – vysvetlím priamo v udalosti https://www.facebook.com/events/142481356465757/ ), a tak sme spoločne vedenou vibráciou vytvorili miesto, kde sa ľudia budú môcť „napiť“ nielen z horského vodného prameňa, ale zároveň i okúsiť „účinky“ vibrácie, ktorá dokáže skutočné „zázraky“ s našim telom. Áno, v moci nás ľudí je totiž možnosť „vytvárať“ miesta, ktoré môžu priniesť zdravie, či rovnováhu do našich životov, bez nutnosti z toho robiť akékoľvek mystérium, či náboženský ošiaľ. Toto miesto bude verejne označené a bude ho môcť využiť každý človek pre svoj osoh, ak sa preto rozhodne a i verejnosť uvidí, že tá fyzika „vedomia“, o ktorej to tú celé je, v sebe nesie obrovský potenciál, ktorého malú časť využijeme práve týmto smerom. Teda vytvoríme akési ďalšie „Lurdy“, ktorých „technika“ vzniku je veľmi podobná tej, ktorú ideme teraz uplatniť. Áno, TECHNIKA, lebo každý zázrak má v sebe svoju technickú podstatu.

Krok č.3 (pre úžitok každému, kto o to bude stáť – časový harmonogram BUDE OZNÁMENÝ extra článkom)

Ten bude nasledovať potom, ako bude vykonaný krok č.2 a každý, kto príde k energeticky upravenému miestu, bude sa môcť „vykúpať“ vo vysokej vibrácii, ktorá bude na mieste „zavesená“ inými ľuďmi. Teda, energeticky bude upravené miesto, na ktorom sa prameň nachádza a budú tak vytvorené podmienky na zharmonizovanie svojho tela pre každého, kto sa na dané miesto dostaví. Ak sa nám to podarí, miesto bude malou tabuľou označené ako „energeticky aktívne“.

Takže, ešte raz, teraz je na rade krok číslo JEDEN. Prosím do komentárov o návrh, popis a neskôr i foto prameňa, či studne, ktorej fyzické miesto následne spolu upravíme tak, aby sa tam mohli diať „zázraky“, bez nutnosti za to komukoľvek platiť, či sa k nemu po kolenách plaziť. J Následne vyberiem(e) čo „najpraktickejšie“ miesto a prejdeme ku kroku číslo 2, pre ktorý som vytvoril už i extra udalosť a rovno ju i prikladám a kde v komentároch opíšem, čo spoločne vykonáme. Poprosím Vás, kamaráti moji, ktorí už vedia o čo ide, teda tých z Vás, ktorí ste už absolvovali aj seminár Matrix K.O.T.A.M. aby ste prípadne potvrdili Váš záujem zúčastniť sa daného procesu priamo v zdieľanej udalosti https://www.facebook.com/events/142481356465757/. Tí z Vás, ktorí chcete zostať v anonymite, prosím, aby ste mi poslali správu, alebo email a mohli sme sme tak mať prehľad o tom, koľko z nás sa procesu zúčastní. Prosím Vás, aby sme takto skoordinovali svoje kroky a vytvorili miesto so špecifickými fyzickými podmienkami cestou, ktorú všetci iste poznáte a ktorú ešte upresním priamo v texte opisu danej udalosti.

Uff, je toho dosť, pravda? Prosím, napíšte mi, či je jasne z textu zrozumiteľné, o čo mi presne ide a prosím, pomôžte mi tak v mojom úsilí, ukázať SVETU, čo všetko ako ľudia dokážeme a prosím, pošlite ho i ďalej, lebo táto aktivita má priniesť úžitok všetkým, ktorí o to stoja, nielen pár vedomo-aktívnym jednotlicvom.

Kamaráti, pamätáte sa, ako som na seminároch hovoril, že príde raz náš čas? Tak, pomaly, ale isto práve prichádza.

Halóóó, milá naša Zem, dovoľ nám, aby sme ZAČALI....:)

Poznámka: A aby bolo jasné i to, prečo v kroku č. 2 píšem o absolventoch mojich seminárov oboch seminárov. Práve s nimi dokážeme totiž celý proces „zmysluplne“ koordinovať, lebo im je iste jasné, čo je v mojom úmysle a viem i to, že čo túžim vykonať, spoločne to skutočne dokážeme. Takže, nie, nechcem týmto vyjadriť, že by niekto bol lepším „kvanterom“, lebo bol na seminároch u mňa, len viem, že to celé dáme rýchlo a hlavne prakticky, bez nutnosti ďalšieho vysvetľovania, lebo tým sme si už spoločne prešli práve na seminároch. A nakoniec nie cesta, ale cieľ je v tom celom dôležitý...:)

Ja sa tak teším, tak veľmi teším na to, čo sa bude diať...:)

Ďakujem.

Kristián Tino Beňo